Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı
21.09.2022

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Sınav Takvimi

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

 

 

Dr. Öğretim Görevlisi

1

1. Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup endüstri-örgüt veya sosyal psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

 

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

9. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.

9. Doktora derecesine sahip olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

21.09.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

06.10.2022

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

07.10.2022

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

10.10.2022

(saat:12.00)

 

Sözlü Sınav:

10.10.2022

(saat:10.00)

 

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

10.10.2022

         

 
   

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

 

 

Araştırma Görevlisi

1

1. Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak.

Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Endüstri/Örgüt Psikolojisi, Trafik Psikolojisi veya Bilişsel Bilimler anabilim dallarının birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

5.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

21.09.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

06.10.2022

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

10.10.2022

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav: 11.10.2022

(saat:12.00)

 

Sözlü Sınav:

11.10.2022

(saat:10.00)

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

12.10.2022