Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İlanı
30.12.2022

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Sınav Takvimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Dr. Öğretim Görevlisi

2

1. Lisansını Beslenme ve Diyetetik alanında tamamlamış olmak

 

2. Yüksek Lisans veya doktora eğitimlerinin en az bir tanesini

beslenme ve diyetetik alanında tamamlamış olmak.

 

3. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

9. Doktora derecesine sahip olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

30.12.2022

 

Son Başvuru Tarihi:

16.01.2023

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

18.01.2023

 

Sınav Giriş Tarihi:

20.01.2023

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

23.01.2023

         

 

 

Yabancı Diller Yüksekokulu

Temel İngilizce ve Modern Diller Bölümü

Öğretim Görevlisi

3

1.  Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması

 

3. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

9. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

30.12.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

16.01.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

18.01.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

23.01.2023

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

25.01.2023

         

 

 

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Öğretim Görevlisi

1

1. Fakültelerin Tekstil ve Moda Tasarımı ile ilgili bölümlerinden lisans mezunu olmak ve moda tasarımı alanında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

 

2. Tekstil ve Moda Tasarımı ile ilgili programlardan birinde doktora yapıyor olmak.

 

3. Doktora yeterlik sınavını tamamlamış ve tez döneminde olmak.

 

4.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

5. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

9. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

30.12.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

16.01.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

18.01.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

23.01.2023

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

24.01.2023

         

 

 

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümünden lisans diplomasını almış olmak.

 

2. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviri Bilim

(İngilizce), İngiliz Dilbilimi alanlarından birinde lisansüstü öğrencisi olmak.

 

3.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

4.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

6.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

30.12.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

16.01.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

18.01.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

19.01.2023

(Saat: 13.00)

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

23.01.2023

         

 

 

 

 

 

 

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

(Ticaret Hukuku Anabilim Dalı)

Araştırma Görevlisi

1

1. Hukuk Fakültesi mezunu olup Özel Hukuk ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

5.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

30.12.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

16.01.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

20.01.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

25.01.2023

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

27.01.2023

         

 

 

 

 

 

 

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

(Mali Hukuk Anabilim Dalı)

Araştırma Görevlisi

1

1. Hukuk Fakültesi mezunu olup Kamu Hukuku ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

5.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

30.12.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

16.01.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

20.01.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

25.01.2023

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

27.01.2023

         

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Dört yıllık Odyoloji bölümü mezunu olmak ve yüksek Lisans/ doktora eğitimlerinin en az bir tanesinin

Odyoloji alanında olması.

 

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

5.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

30.12.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

16.01.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

18.01.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

20.01.2023

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

23.01.2023

        

 

 

 

 

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1.  Lisansını Çocuk Gelişimi alanında tamamlamış olmak. Çocuk Gelişimi alanında yüksek lisans veya doktora programına devam ediyor olmak.

 

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

5.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

30.12.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

16.01.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

18.01.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

20.01.2023

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

23.01.2023

         

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ya da Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak ve belirtilen bölümlerden birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

5.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

30.12.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

16.01.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

18.01.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi: 23.01.2023

 

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

26.01.2023

         

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümü mezunu olup ilgili ana bilim dalında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

 

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

5.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

30.12.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

16.01.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

19.01.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

26.01.2023

 

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

31.01.2023

         

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

 

2. Havacılık, Uçak ve Uzay bilimlerinin özellikle akışkanlar dinamiği, deneysel veya hesaplamalı akışkanlar dinamiği alanında tezli yüksek lisans çalışması veya doktora yapıyor olmak veya tezli yüksek lisans çalışması tamamlamış olmak.

 

3.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

4.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

6.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

30.12.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

16.01.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

19.01.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

25.01.2023

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

30.01.2023

         

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Üniversitelerin yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, ya da Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak ve belirtilen dört bölümden birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

5.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

30.12.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

16.01.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

19.01.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

24.01.2023

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

27.01.2023

         

 

 

 

 

 

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Uçak Gövde- Motor Bakımı bölümü veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü veya Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümü mezunu olup ilgili ana bilim dallarında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

5.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

30.12.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

16.01.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

19.01.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

25.01.2023

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

30.01.2023

         

 

 

 

 

 

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Pilotaj Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Üniversitelerin Pilotaj ve Sivil Havacılık ile ilgili Uçak Elektrik Elektronik veya Uçak Gövde Motor Bakımı bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak.

 

2. Pilotaj, Uçak Elektrik Elektronik veya Uçak Gövde Motor Bakımı ile ilgili ana bilim dallarında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

3.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

4.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

6.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

30.12.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

16.01.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

19.01.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

25.01.2023

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

30.01.2023

         

 

 

 

 

 

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi Bölümü

Araştırma Görevlisi

2

1. Üniversitelerin Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya İşletme bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak.

 

2. Havacılık Yönetim, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya İşletme ile ilgili ana bilim dallarında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

3. İşletme alanında lisansüstü öğrenimi gören personelin Havacılık Yönetimi konularında tez konusunu seçmiş olmak.

 

 

4.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

5.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

7.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

30.12.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

16.01.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

19.01.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

25.01.2023

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

30.01.2023

         

 

 

 

 

 

 

İşletme Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

 

Araştırma Görevlisi

1

1.Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

5.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

30.12.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

16.01.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

18.01. 2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

20.01.2023

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

24.01.2023