Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi İlanı
06.02.2023

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde 21 Şubat 2023 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Sınav Takvimi

Meslek Yüksekokulu

E-Ticaret ve Pazarlama

Bölümü

Öğretim Görevlisi

1

1. İşletme alanında doktora yapmış olmak.

 

2. Doktora programında uluslararası pazarlama ile ilgili çalışma yapmış olmak.

 

3. Uluslararası endekslerde yer alan dergilerde yayını olmak.

 

 

4.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

5. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

9. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

06.02.2023

 

 

Son Başvuru Tarihi:

21.02.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

27.02.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

06.03.2023

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

10.03.2023

         

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

 Bölümü

 

 

Öğretim Görevlisi

1

1. Fakültelerin Endüstriyel Tasarım bölümlerinden lisans mezunu olmak ve endüstriyel tasarım alanında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

 

2. Endüstriyel Tasarım ile ilgili programlardan birinde doktora yapıyor olmak.

 

3. Doktora yeterlik sınavını tamamlamış ve tez döneminde olmak.

 

4.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

5.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

9. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

06.02.2023

 

 

Son Başvuru Tarihi:

21.02.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

22.02. 2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

24.02 2023

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

27.02. 2023

         

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Grafik Tasarımı

Bölümü

 

Araştırma Görevlisi

1

1. Üniversitelerin Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerinden lisans mezunu olmak ve bu bölümlerde bir yüksek lisans programına kayıtlı olmak.

 

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokop

İlan Başlangıç Tarihi:

06.02.2023

 

Son Başvuru Tarihi:

21.02.2023

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

23.02. 2023

 

Sınav Giriş Tarihi:

27.02.2023

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

01.03.2023

         

 

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 Bölümü

Araştırma Görevlisi

3

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ya da Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak ve belirtilen bölümlerden birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

5.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

06.02.2023

 

 

Son Başvuru Tarihi:

21.02.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

24.02.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

28.02.2023

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

02.03.2023

         

 

 

 

 

 

 

Mühendislik

Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

 Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, ya da Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak ve belirtilen dört bölümden birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

 

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

5.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

06.02.2023

 

 

Son Başvuru Tarihi:

21.02.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

23.02.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

27.02.2023

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

03.03.2023

         

 

 

 

 

 

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık

Yönetimi

 Bölümü

Araştırma Görevlisi

2

1. Üniversitelerin Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya İşletme bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak.

 

2. Havacılık Yönetim, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya İşletme ile ilgili ana bilim dallarında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

3. İşletme alanında lisansüstü öğrenimi görenlerin tez konusunun

Havacılık Yönetiminden seçilmiş olması.

 

4.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

5.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

7.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

06.02.2023

 

 

Son Başvuru Tarihi:

21.02.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

23.02.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

01.03.2023

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

03.03.2023