Öğretim Üyesi İlanı
06.02.2023

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 21 Şubat 2023’e kadar ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.

 

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.   Mühendislik alanlarında lisans ve yüksek lisans yapmış olmak. Otomotiv, Makine ve Elektrik-Elektronik dallarından birinden doktorası olmak.  Hibrit ve elektrikli araçlar, güç elektroniği, güç kontrolü veya benzer alanlarda araştırmaları ve yayınları olmak.  İlgili konularda lisans ve lisansüstü dersler verebilmek.

 

2.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi  Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.   Lisans derecesini bir mühendislik alanından, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ya da eş değer bir ana bilim dalından almış olmak.

 

2.  İşaret işleme ya da elektronik (mikroelektronik tasarım, VLSI vb.) alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

 

3.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi  Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Pilotaj Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.  Üniversitelerin Pilotaj veya Havacılık Yönetimi, Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği, İşletme Yönetimi, veya Sistem Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini alarak mezun olmak.

 

2.Pilotaj Eğitimi, Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Hava Trafik, Hava Aracı Bakımı, Üretimi ve Operasyonu, İnsanlı ve/veya İnsansız Hava Aracı Pilotluğu ve/veya Operatörlüğü, Havacılık Kanunları, Havacılık Yönetimi, Havaalanı İşletmeciliği ve Havaalanı Planlaması gibi konularda bilgi sahibi olmak, çalışmalar, araştırmalar yapmış olmak, ders verebilecek durumda olmak.

 

 

3.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi  Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf