ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İPTAL İLANI
14.02.2023

06 Şubat 2023 tarih ve 32096 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilanımızın öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi kısmı) iptal edilmiştir. İlan olunur.