Öğretim Görevlisi İlanı
26.05.2023

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Sınav Takvimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bölümü

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretim Görevlisi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1.Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar bilimleri veya bilişim ile ilgili bir alandaki lisans veya yüksek lisans programından mezun olmak.

 

2. Bilişim sistemleri, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği veya bilişimle ilgili bir alandan doktora derecesine sahip olmak.

 

3. Bilişim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri, e-konulular  (e-iş, e-ticaret, e-devlet gibi) ve bilişimle ilgili diğer konularda ders verebilecek uzmanlığa sahip olmak 

 

4.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

 

2. Resimli öz geçmiş

 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkripti

 

6. ALES sonuç belgesi

 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

İlan Başlangıç Tarihi:

26.05.2023

 

 

Son Başvuru Tarihi:

12.06.2023

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

14.06.2023

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

16.06.2023

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

21.06.2023                  

 

 

 

 

Yabancı

Diller

Yüksekokulu

Temel İngilizce ve Modern Diller

Bölümü

Öğretim Görevlisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1. Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması

 

3. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

9. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

26/05/2023

 

Son Başvuru Tarihi:

12/06/2023

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

14/06/2023

 

Sınav Giriş Tarihi:

Sözlü Sınav:16/06/2023

 

 

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:20/06/2023