Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde Motor Bakımı Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Tutanağı
08.09.2023

T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

UÇAK GÖVDE MOTOR BAKIMI BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

            Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde Motor Bakım Bölümüne alımı öngörülen Araştırma Görevlisi için oluşturulan jüri tarafından, 05.09.2023 tarihinde yapılan ön değerlendirme sonucunda başvurusu uygun bulunan altı (6) aday 07.09.2023 tarihindeki yazılı sınava davet edilmişlerdir.

Söz konusu adaylardan Ü****R B*****T ve B****S   K**T yazılı ve sözlü giriş sınavına sınava katılmamışlardır.

Yapılan yazılı ve sözlü giriş sınavdan O*****N  B*******K seksen dört nokta seksen beş (84,85); H*****N  B******L yetmiş dört (74), M***T  F*******U elli üç virgül seksen üç (53,83) ve E**F B******N  A***Y elli virgül otuz üç (50,33) almışlardır.

Adayların ALES notlarının yüzde otuzu (%30), mezuniyet notlarının yüzde otuzu (%30), yabancı dil notlarının yüzde onu (%10) ve giriş sınavı notlarının yüzde otuzu (%30) alınarak son değerlendirme yapılmıştır. Bu sonuçlara göre M***T  F*******U ve E**F  B******N  A***Y sınav notunun altmışın (60), altında olması nedeni ile sınavdan başarısız olduğu sonucuna varılmıştır. O*****N B*******K ve H*****N  B******L ise sınav notunun altmışın (60), toplam değerlendirme puanının altmış beşin (65) üzerinde olması nedeni ile sınavdan başarılı olmuştur. O*****N  B*******K asil aday ve H*****N B******L ise yedek aday olarak belirlenmiştir.

Sonuç toplam değerlendirme tablosu aşağıda arz edilmektedir.

 

S.

No

AD SOYAD

ALES

MEZUNİYET

Y.DİL

GİRİŞ SINAVI

TOP.

SONUÇ

NOT

 

%30

NOT

%30

NOT

%10

NOT

%30

 

 

1

O*****N B*******K

88,61386

26,58

71,5

21,45

80

8

84,85

25,45

81,48

Asil

2

H*****N B******L

81,46924

24,44

89,5

26,85

77,5

7,75

74

22,2

81,24

Yedek

3

M***T F*******U

86,75014

26,02

63,5

19,05

75

7,5

53,83

16,15

68,72

Başarısız

4

E**F B******N A***Y

85,85871

25,75

64,75

19,42

80

8

50,33

15,1

68,27

Başarısız

5

B****S   K**T

79,43185

23,83

68

20,4

75

7,5

SINAVA KATILMADI

6

Ü****R B*****T

88,48105

26,54

75,75

22,72

83,75

8,375

SINAVA KATILMADI