Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi Alım İlanı
14.09.2023

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 29/09/2023 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara”  şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Öğretim görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi yapılacaktır.

 

a)Öğretim Üyeleri İçin:

Aranılan Belgeler:

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2.Doktora belgesi

3.Doçentlik belgesi

4 Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5 Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Resimli öz geçmiş
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

Aranılan Nitelikler:

1.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

 

b)Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin:

Aranılan Belgeler:

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge. (Araştırma Görevlileri için)

10.En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için)

 

Aranılan Nitelikler:

1.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Meslek Yüksekokullarının Türkçe öğretim yapan bölümleri için yabancı dil şartı aranmaz.

    b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

Fakülte

Bölüm/Ana Bilim Dalı

Unvan

Adet

Aranan Nitelikler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Prof. Dr.

1

1. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora derecesine veya Doçent unvanına sahip olmak,

2.  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında uluslararası yayınlar yapmış olmak,

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Prof. Dr.

1

1. Üroloji alanında  uzmanlığa veya Doçent unvanına sahip olmak

2. Üroloji alanında uluslararası yayınlar yapmış olmak

İşletme Fakültesi

İktisat (İngilizce) Bölümü

Prof. Dr.

1

1. Doktorasını iktisat alanında  yapmış olmak.

2.Para teorisi alanında uzmanlaşmış ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Maliye Bölümü

Prof. Dr.

1

1. Maliye, kamu hukuku veya mali hukuk alanında doktora mezunu olmak

2. Üniversitelerin ilgili fakültelerinde Maliye Teorisi, Vergi Teorisi, Vergi Hukuku, Kamu Maliyesi, Uluslararası Vergilendirme, Karşılaştırmalı Vergilendirme, Kamu Harcama Hukuku, Devlet Bütçesi, Devlet Borçlanması gibi alanlarda araştırma ve ders verme deneyimine sahip olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Fizik Grubu)

Doçent /

Dr. Öğr. Üyesi

 

 

 

 

1

1. Üniversitelerin Fizik veya Fizik Öğretmenliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

2.  Uluslararası bilimsel dergilerde yayın yapmış, ulusal ve/veya uluslararası projelerde görev almış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

 

 

 

1

1.Enerji  Sistemleri Mühendisliği alanında lisans derecesine ve Enerji Sistemleri veya Makine Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak.

2.Hidrojen Enerjisi alanında uluslararası yayınlar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

 

 

 

1

1. Türk Dili ve Edebiyatı lisans diplomasına sahip olmak.

2. Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

3. Ders verme tecrübesine sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü /Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Doçent

1

1. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığa sahip olmak

2. Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

1. İç hastalıkları alanında uzmanlığa sahip olmak

2. Endokrinoloji ve Metabolizma Yan Dal uzmanlığı olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bölümü /

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uzmanlığa sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlığa sahip olmak

 

Yabancı  Diller Yüksekokulu

Temel İngilizce ve Modern Diller

Bölümü

Öğretim Görevlisi

5

1. Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

Öğr. Gör. Dr.

1

Nöroloji alanında tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Öğr. Gör. Dr.

 

1

Anestezi ve Reanimasyon alanında tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Ameliyathane Hizmetleri Programı

Öğretim Görevlisi

1

Üniversitelerin Hemşirelik lisans programından mezun olmuş olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Öğr. Gör.

 

1

  1. Üniversitelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji veya Genetik ve Biyomühendislik programlarının birinden lisans mezunu olmak

2.Tıbbi Biyokimya, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya veya Biyoteknoloji alanlarından birinde tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak ve belirtilen bölümlerden birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

1

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak ve belirtilen bölümlerden birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

1

Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans mezunu olmak. Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak. 

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

 

Araştırma Görevlisi

1

Makine Mühendisliği lisans programından mezun olup, Makine Mühendisliği ana bilim dalında tezli yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Üniversitelerin yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği veya bilgisayar bilimleri bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak ve belirtilen bu dört alandan birinde tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

Tekstil ve Moda Tasarımı

 Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı anabilim/anasanat dallarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak ve ilgili alanların birinden lisans mezunu olmak.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İşletme Fakültesi

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Turizm Fakülteleri, İşletme Fakülteleri veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, Turizm işletmeciliği, Bölümünden lisans mezunu olmak, sahasında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Üniversitelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, İşletme bölümlerinin birinden lisans diplomasına sahip olup aynı bölümlerden birinde yüksek lisans programına kayıtlı olmak.

İşletme Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olup Uluslararası İlişkiler ana bilim dalı ya da bu ana bilim dalına bağlı bilim dallarında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

İşletme Fakültesi

İktisat (İngilizce) Bölümü

Araştırma Görevlisi

2

İktisat veya Ekonometri veya Veri Bilimi veya Finansal Matematik Anabilim Dalında/Programında (tezli) yüksek lisans yapıyor olmak.

İşletme Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Araştırma  Görevlisi

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.