Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
14.09.2023

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Prof. Dr.

1

1. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora derecesine veya Doçent unvanına sahip olmak,

2.  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında uluslararası yayınlar yapmış olmak,

3.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1.Başvuru dilekçesi

2.Tıpta uzmanlık belgesi

3.Doçentlik belgesi

4.Yabancı dil belgesi

5.Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6.Öz geçmiş

7.1 adet fotoğraf

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Prof. Dr.

 

1

1. Üroloji alanında  uzmanlığa veya Doçent unvanına sahip olmak

2. Üroloji alanında uluslararası yayınlar yapmış olmak

3.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1.Başvuru dilekçesi

2.Tıpta uzmanlık belgesi

3.Doçentlik belgesi

4.Yabancı dil belgesi

5.Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6.Öz geçmiş

7.1 adet fotoğraf

 

 

 

 

İşletme Fakültesi

İktisat Bölümü (İngilizce)

Prof. Dr.

1

1. Doktorasını iktisat alanında  yapmış olmak.

2.Para teorisi alanında uzmanlaşmış ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.

3.Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletme Fakültesi

Maliye Bölümü

Prof. Dr.

1

1. Maliye, kamu hukuku veya mali hukuk alanında doktora mezunu olmak

2. Üniversitelerin ilgili fakültelerinde Maliye Teorisi, Vergi Teorisi, Vergi Hukuku, Kamu Maliyesi, Uluslararası Vergilendirme, Karşılaştırmalı Vergilendirme, Kamu Harcama Hukuku, Devlet Bütçesi, Devlet Borçlanması gibi alanlarda araştırma ve ders verme deneyimine sahip olmak

3.  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Fizik Grubu)

Doçent / 

Dr. Öğr. Üyesi

 

 

 

 

1

1. Üniversitelerin Fizik veya Fizik Öğretmenliği lisans programlarından birinden mezun olmak.

2.  Uluslararası bilimsel dergilerde yayın yapmış, ulusal ve/veya uluslararası projelerde görev almış olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik

Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

 

 

 

1

1.Enerji  Sistemleri Mühendisliği alanında lisans derecesine ve Enerji Sistemleri veya Makine Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak.

2.Hidrojen Enerjisi alanında uluslararası yayınlar yapmış olmak.

3.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi  Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1. Türk Dili ve Edebiyatı lisans diplomasına sahip olmak.

2. Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

3. Ders verme tecrübesine sahip olmak.

4.  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2.Lisans diploması

3. Doktora belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri .Bölümü /Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Doçent

1

1. Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığa sahip olmak

2. Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Uzmanlık belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp.Bilimleri Bölümü/

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

1. İç hastalıkları alanında uzmanlığa sahip olmak

2. Endokrinoloji ve Metabolizma Yan Dal uzmanlığı olmak

3.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi  Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Uzmanlık belgeleri

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bölümü /

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uzmanlığa sahip olmak.

2.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi  Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Uzmanlık belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlığa sahip olmak

2.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi  Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

1. Başvuru dilekçesi

2. Uzmanlık belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf