İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonucu
06.06.2024

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosu için başvuran adaylar için 04.06.2024, Salı günü Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi 228 Numaralı Toplantı Salonu’nda 10.00-12.00 saatlerini kapsayan süreçte yazılı sınav uygulanmıştır. Yazılı sınava ön değerlendirme sonucunda davet edilen 8 (sekiz) adaydan aşağıda isimleri bulunan 6 (altı) aday sınava katılmıştır. İlgili sınav sonuçlarına göre son değerlendirme yapılmış olup, FU**** AL*****Ğ isimli aday asil aday olarak ilan edilen kadroya atanmaya hak kazanmıştır. SA** ER**M isimli aday ise yedek aday olarak belirlenmiştir.

S.NO

ADI-SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

 

TOPLAM

SONUÇ

ALES(%30)

YABANCI DİL(%10)

MEZUNİYET(%30)

GİRİŞ SINAVI(%30)

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

1

FU**** AL*****Ğ

84,1102

25,23306

75

7,5

90,66

27,198

73

21,9

81,83106

Asil Aday

2

SA** ER**M

72,84705

21,854115

78,75

7,875

79,46

23,838

75

22,5

76,067115

Yedek Aday

3

G** AL***R

75,18828

22,556484

81,25

8,125

92,53

27,759

57

17,1

75,540484

 

4

EB** N** YO***Ş

70,34119

21,102357

81,25

8,125

83,2

24,96

50

15

69,187357

 

5

CE**E S* AR******Ş

75,14791

22,544373

93,75

9,375

78,06

23,418

43

12,9

68,237373

 

6

AH*** A** YI*****M

74,43351

22,330053

82,5

8,25

70,13

21,039

20

6

57,619053

 

7

ZA*** Şİ***K

80,91189

24,273567

70

7

89,96

26,988

Sınava Girmedi

8

C** ER**M

73,0287

21,90861

83,75

8,375

68,03

20,409

Sınava Girmedi