Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonucunda Başarılı Bulunan Adaylar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA BAŞARILI BULUNAN ADAYLAR

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü-Araştırma Görevliliği” için yapılan “29.11.2017 tarihli ve 1020777 nolu” 2 araştırma görevlisi için açılan ilana 11 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre sıralamaya giren 11 adayın ismi açıklanmıştır.

MADDE 10 – (Değişik:RG-14/3/2016-29653) (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını, diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder.

Adayların yabancı dil neticeleri (İngilizce Dil düzeyi) ve ALES puanı esas alınarak yapılan incelemelerden 11 adayın yeterli olduğu görülmüştür.

Sınav Tarihi : 20.12.2017
Sınav Saati : 10:30
Sınav Yeri : Mühendislik Fakültesi A2 Blok -1.KAT B1003 nolu sınıf

 

Sıra No

ADI SOYADI

YABANCI DİL %40

ALES %60

TOPLAM

1

Mücahit Cihan

88,75000

86,50473

87,402838

2

Remziye Büşra Tezel

78,75000

82,69987

81,119922

3

Sedat Örenç

80,00000

80,98094

80,588564

4

Süleyman Çalışkan

71,25000

84,27309

79,063854

5

Bengisu Yalçınkaya

85,00000

74,73461

78,840766

6

Hasan Cihangir

72,50000

82,46314

78,477884

7

Muhammet Oğuz Korkmaz

73,75000

80,22113

77,632678

8

Fermude Aksu

80,00000

74,84096

76,904576

9

Burcu Bilgiç

77,50000

75,16547

76,099282

10

İclal Çetin Taş

73,75000

72,82431

73,194586

11

Hamdullah Öztürk

72,50000

71,01680

71,61008