Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alım Komisyonu Son Değerlendirme Sonucu

27.02.2018

 

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU SON DEĞERLENDİRME SONUCU

 

            Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü araştırma görevlisi alımı yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda Bilim Sınavında alınması gereken en az not olan 60 puan ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterini sağlayan 2 aday bulunmaktadır. En yüksek toplam değere Burcu Bilgiç ulaşmıştır. Bu sonuçlar ile aday Burcu Bilgiç değerlendirme neticesinde başarılı bulunmuştur. Yedek aday olarak Fatmanur Keleş seçilmiştir.

 

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET*

SINAV

TOPLAM

Notu

30%

Notu

10%

Başarı Notu

Notu

30%

Notu

30%

1

Burcu Bilgiç

75,58339

22,67

77,5000

7,75

2,83

72,70

21,81

66

19,80

72,03502

2

Fatmanur Keleş

73,58097

22,07

75,0000

7,50

3,05

77,83

23,34

61

18,30

71,22329

3

Sedat Örenç

80,98094

24,29

80,00000

8,00

-

70,64

21,19

Başarısız

4

Zeynep Sıdıka Seven

81,67305

24,50

82,50000

8,25

2,85

73,16

21,94

Başarısız

5

Hasan Cihangir

85,50935

25,65

72,50000

7,25

2,91

74,56

22,36

Başarısız

6

Muhammed Mert Ulupınar

80,07994

24,02

82,50000

8,25

3,04

77,60

23,28

Başarısız

7

Süleyman Çalışkan

84,27309

25,28

71,25000

7,13

3,28

83,20

24,96

Başarısız

8

Fermude Aksu

74,84096

22,45

80,00000

8,00

2,80

72,00

21,60

Başarısız

 

 

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde  http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26-91af35f45f43 adresinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.