Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonucunda Başarılı Bulunan Adaylar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

HEMŞİRELİK  BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA BAŞARILI BULUNAN ADAYLAR

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Hemşirelik Bölümü-Araştırma Görevliliği” için yapılan “02.04.2018 tarihli ve 10246002 nolu” 3 araştırma görevlisi için açılan ilana 16 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre sıralamaya giren 14 adayın ismi açıklanmıştır.

MADDE 10 – (Değişik:RG-14/3/2016-29653) (1) Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere) ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını, diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder.

Adayların yabancı dil neticeleri (İngilizce Dil düzeyi) ve ALES puanı esas alınarak yapılan incelemelerden 14 adayın yeterli olduğu görülmüştür.

Sınav Tarihi : 20.04.2018
Sınav Saati : 10:00
Sınav Yeri : Yabancı Diller Yüksekokulu 6. Kat

 

Sıra No

ADI SOYADI

YABANCI DİL %40

ALES %60

TOPLAM

1

Esra Özden

91,25000

78,20000

83,42000

2

Canberk Akdeniz

86,25000

81,75000

83,55000

3

Şerife Çalışkan

83,75000

75,90000

79,04000

4

Fazilet Tamer

78,50000

76,79000

77,47400

5

Emre Uçar

77,50000

87,50000

83,50000

6

Rana Gümüş

77,50000

70,80000

73,48000

7

Buğse Özgündöndü

76,35000

70,00000

72,54000

8

Cansu Çil

76,25000

76,48000

76,38800

9

Deniz Döne Akkaya

72,50000

71,17000

71,70200

10

Goncagül Aldan

72,50000

70,83000

71,49800

11

İnci Mercan Annak

71,25000

77,91000

75,24600

12

Emine Bayrak Aykan

71,25000

73,41000

72,54600

13

Nilay Bektaş Akpınar

70,00000

70,76000

70,45600

14

Nilüfer Yıldırım

70,00000

70,00000

70,00000

15

Seren Türk

61,25000

73,81000

68,78600

16

Hasibe Karabörk

51,25000

82,61000

70,06600