Uçak Gövde Motor Bölümü Öğretim Görevlisi Alım Son Değerlendirme Tutanağı

UÇAK GÖVDE MOTOR BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

Atılım Üniversitesi Uçak Gövde Motor Bakımı Bölümü’ne Öğretim Görevlisi ilanı için başvuran adaylardan ön değerlendirme sonucunda yazılı sınavına girmeye hak kazanan 4 adaydan Erdem Kayhan 20.04.2018 tarihinde saat 16:00’da yapılan yazılı sınava girmiştir.

                 Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%10), yabancı dil notu (%30) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda Bilim Sınavında alınması gereken en az not olan 60 puan ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterini sağlayan 1 aday olması sebebi ile, 1 aday başarılı olmuştur.

Bilim sınavı sonucunda kadroya atanmak üzere asil aday Erdem Kayhan olarak belirlenmiş, yedek aday seçilememiştir.

 

SIRA NO

 

ADI, SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

YABANCI DİL (%30)

ALES(%30)

MEZUNİYET NOTU (%10)

BİLİM SINAVI (%30)

 

TOPLAM

 

 

                 SONUÇ

PUAN

AĞIRLIĞI

PUAN

AĞIRLIĞI

NOT

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

1

ERDEM KAYHAN

80

24

70

21

70,7

7,07

95

28,5

80,57

     ASİL (BAŞARILI)