Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi Alım Komisyonu Son Değerlendirme Sonucu

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU SON DEĞERLENDİRME SONUCU

                                                                                                                 24.04.2018

            Atılım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü araştırma görevlisi alımı giriş sınavı sonrasında yabancı dil notu (%10), ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30) ve giriş sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda giriş sınavında alınması gereken en az not olan 60 puan ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterini sağlayan 6 aday bulunmaktadır. En yüksek toplam değerlere Esra Özden, Cansu Çil, Emine Bayrak Aykan ulaşmıştır. Bu sonuçlar ile aday Esra Özden, Cansu Çil ve Emine Bayrak Aykan değerlendirme neticesinde başarılı bulunmuştur. Yedek aday olarak Canberk Akdeniz, İnci Mercan Annak ve Nilay Bektaş Akpınar seçilmiştir.

 

Sıra No

Adı Soyadı

Y. Dil

10%

ALES

30%

Mezuniyet

30%

Giriş Sınavı

30%

Toplam

1

Esra Özden

91,25

9,125

78,20

23,460

96,96

29,088

85

25,500

87,173

2

Cansu Çil

76,25

7,625

76,48

22,944

95,10

28,530

70

21,000

80,099

3

Emine Bayrak Aykan

71,25

7,125

73,41

22,023

88,80

26,640

80

24,000

79,788

4

Canberk Akdeniz

86,25

8,625

81,75

24,525

76,52

22,956

70

21,000

77,106

6

İnci Mercan Annak

71,25

7,125

77,91

23,373

78,30

23,490

65

19,500

73,488

5

Nilay Bektaş Akpınar

70,00

7,000

70,76

21,228

78,04

23,412

65

19,500

71,140

7

Buğse Özgündöndü

76,35

7,635

70

21,000

86,23

25,869

BAŞARISIZ

8

Emre Uçar

77,50

7,750

87,5

26,250

73,16

21,948

BAŞARISIZ

9

Fazilet Tamer

78,50

7,850

76,79

23,037

68,96

20,688

BAŞARISIZ

10

Goncagül Aldan

72,50

7,250

70,83

21,249

60,56

18,168

BAŞARISIZ

11

Rana Gümüş

77,50

7,750

70,8

21,240

66,50

19,950

BAŞARISIZ

12

Deniz Döne Akkaya

72,50

7,250

71,17

21,351

77,10

23,130

Sınava Girmedi

13

Şerife Çalışkan

83,75

8,375

75,9

22,770

73,16

21,948

Sınava Girmedi

14

Nilüfer Yıldırım

70,00

7,000

70

21,000

79,89

23,967

Sınava Girmedi

15

Seren Türk

61,25

6,125

73,81

22,143

68,40

20,520

Sınava girmeye hak kazanamadı

16

Hasibe Karabörk

51,25

5,125

82,61

24,783

72,70

21,810

Sınava girmeye hak kazanamadı

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SINAV KOMİSYONU

 

 

Prof. Dr. Füsun Terzioğlu

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

 

 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Dercan Gençbaş

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Öğretim Üyesi

 

       Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Doğu

      Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

        Öğretim Üyesi