Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu - 06 06 2018

T.C

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

 

 

Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu

 

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü için ilan edilen bir (1) adet Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran, aşağıda isimleri belirtilen dört (4) aday, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan ön değerlendirmede sınava girme hakkı kazanmışlardır.

 

1

Cantürk Öz

2

Seher Önemli

3

Yiğit İldeş

4

Sema Orbaç

 

 

Sınav Tarihi               : 08 Haziran 2018, Cuma
Sınav Saati                : 10.00

Sınav Yeri                  : Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

   4. Kat, Dekanlık Toplantı Salonu

 

 

 

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

 

Sıra No

 MODA VE TEKSTİL TASARIMI  BÖLÜMÜ

Yabanı Dil (%40)

 

AĞIRLIĞI

ALES (%60)

 

AĞIRLIĞI

 

TOPLAM

Adı Soyadı

Notu

Notu

1

Cantürk Öz

87,5000

35,00

70,41318

42,25

77,248

2

Seher Önemli

76,2500

30,50

73,39093

44,03

74,535

3

Yiğit İldeş

65,0000

26,00

74,24998

44,55

70,550

4

Sema Orbaç

55,0000

22,00

76,19227

45,72

67,715