Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Sınav Sonucu - 11 06 2018

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Araştırma Görevlisi Kadrosu

Sınav Sonucu

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü için ilan edilen (1) adet Araştırma Görevlisi kadrosuna 4 (dört) aday başvurmuştur. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 10. Maddesi gereğince başvuran adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda 4 (dört)  aday bilim sınavına davet edilmiştir. Bilim sınavı yazılı ve mülakat şeklinde yapılmıştır.

Bilim sınavı sonucunda genel değerlendirme yapılmış ve son değerlendirme tutanağında 1. sırada yer alan Yiğit İldeş asıl, 2. sırada yer alan Cantürk Öz yedek aday olarak belirlenmiştir.

 

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Sıra No

 

YABANCI DİL

10%

ALES

30%

MEZUNİYET

30%

GİRİŞ SINAVI

30%

TOPLAM

Adı Soyadı

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

1

Yiğit İldeş

65,0000

6,50

74,24998

22,27

90,78

27,23

90

27

83,01

2

Cantürk Öz

87,5000

8,75

70,41318

21,12

87,86

26,36

80

24

80,23

3

Seher Önemli

76,2500

7,63

73,39093

22,02

87,16

26,15

60

18

73,79

4

Sema Orbaç

55,0000

5,50

76,19227

22,86

84,36

25,31

50

15

68,67