ATILIM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU SONUÇLARI - 28 06 2018

Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümü araştırma görevlisi alımı yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda yazılı sınavda en az 60 puan ve toplamda 100 üzerinden en az 65 puan kriterini İbrahim  TARAKCI sağlamıştır. Bu sonuçlar ile İbrahim  TARAKCI asil aday olarak belirlenmiştir. Değerlendirme neticesinde her iki kiritere göre başarılı olan başka aday olmadığı için yedek aday belirlenememiştir.

 

Sıra No.

Adı Soyadı

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET*

YAZILI SINAV

TOPLAM

DEĞERLENDİRME

Notu

30%

Notu

10%

Başarı Notu

Notu

30%

Notu

30%

1

İbrahim  TARAKCI

84,8336

25,450080

83,75

8,38

3,50

88,33

26,50

60

18,00

78,32408

Başarılı, Asıl aday.

2

Veysel OLGAÇ

92,17432

27,652296

76,25

7,63

2,68

69,20

20,76

53

15,90

Yazılı Sınav notu 60 puanın altında olduğu için başarısız olarak değerlendirilmiştir.
(Atılım Üniversitesi 13.09.2013 tarih ve 13/80 numaralı Senato Kararı)

3

Ersin TİRYAKİ

79,70046

23,910138

83,75

8,38

2,53

65,70

19,71

55

16,50

4

Merve Işıl  PETEN

75,74441

22,723323

85,00

8,50

2,76

71,06

21,32

36

10,80

5

Pelin KARTAL

78,02003

23,406009

83,75

8,38

2,61

67,56

20,27

28

8,40

6

Harun KUL

80,27406

24,082218

82,50

8,25

2,16

57,06

17,12

20

6,00

7

Gizem Nur KARAGÖZ

81,21624

24,364872

80,00

8,00

3,97

99,30

29,79

0

0,00

Adaylar yapılan yazılı sınava katılmadıkları için değerlendirme dışı kalmışlardır.

8

Emine CENGİZ

84,95853

25,487559

75,00

7,50

3,38

85,53

25,66

0

0,00

9

Salih MALLI

84,67362

25,402086

73,75

7,38

2,29

60,10

18,03

0

0,00

10

Melikhan GÜRCAN

83,79285

25,137855

86,25

8,63

3,41

86,23

25,87

0

0,00

 

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100 adresinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.