ATILIM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU SONUÇLARI - 02 07 2018

Ön değerlendirme listesinde bulunan Meral Karakurt ve Salih Mallı sınava girmemişlerdir. Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği bölümü araştırma görevlisi alımı yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda yazılı sınavda en az 60 puan ve toplamda 100 üzerinden en az 65 puan kriterini Ersin Tiryaki sağlamıştır. Bu sonuçlar ile Ersin Tiryaki asil aday olarak belirlenmiştir. Değerlendirme neticesinde her iki kritere göre başarılı olan başka aday olmadığı için yedek aday belirlenememiştir.

                                                                       SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Sıra No

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

DEĞERLENDİRME

YABANCI DİL

ALES

MEZUNİYET

YAZILI SINAVI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

1

Ersin Tiryaki

83,75

 %10 

79,7

  %30 

65,7

%30 

62

 %30 

 

70,59

Başarılı, Asıl aday.

2

Gizem Nur Karagöz

80

%10 

81,21

%30 

99,3

%30 

56

%30 

Yazılı Sınav notu 60 puanın altında olduğu için başarısız olarak değerlendirilmiştir.
(Atılım Üniversitesi 13.09.2013 tarihli 06 sayılı toplantısında alınan 13/80 numaralı Senato Kararı)

 

3

Melikhan Gürcan

86,25

%10 

83,79

%30 

86,23

%30 

52,5

%30 

 

4

İbrahim Tarakcı

83,75

%10 

84,8

%30 

88,33

%30 

42,5

%30 

5

Betül Bayrak

71,25

%10 

82,23

%30 

79

%30 

54

%30 

6

Mustafa Can Sevinç

82,5

%10 

81,47

%30 

59,4

%30 

49

%30 

7

Cansen Çağlayan

91,25

%10 

71,1

%30 

70,36

%30 

20

%30 

8

Serhat Ok

81,25

%10 

79,17

%30 

63,13

%30 

16,5

%30 

9

Meral Karakurt

70

%10 

78,32

%30 

68,5

%30 

0

%30 

10

Salih Mallı

73,75

%10 

84,67

%30 

60,1

%30 

0

%30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun Web sitesinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100 adresinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.