ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI - 23 07 2018

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

NOT: İlan 23 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1.Lisans ve yüksek lisans eğitimini İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında yapmış olmak.

2.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü

Prof. Dr.

1

1.Siyasi Tarih Ortadoğu, Türk Yunan İlişkileri, Kıbrıs Politikası konusunda çalışmaları olmak

2.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3.Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

 

İşletme Fakültesi

 

 

 

 

 

 

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü

 

 

 

 

Dr.Öğr. Üyesi

 

 

 

1

1. 19. Yüzyıl Rusya-Balkan Politikası çalışmış olmak, tercihen Rusça biliyor olmak

2.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü

Dr.Öğr. Üyesi

 

1

1. Avrupalılaşma konusunda uzmanlaşmış olmak, bu konuda yayınlar yapmak,

2.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr.

1

1. Uluslararası Politik İktisat,Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler ve Uluslararası İlişkiler Teorilerinde uzmanlaşmış olmak, bu konuda yayınları olmak,

2.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin    7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr.Öğr. Üyesi

 

1

1. Çin Uluslararası İlişkiler Teorileriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak, tercihen Çince biliyor olmak,

2.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin    7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

Dr.Öğr. Üyesi

 

1

1. Turizm ve/veya Otel İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak,

2. Destinasyon, müşteri ataleti, hizmet alanları, fiziksel çevre ve müşteri tatminiyle ilgili çalışmalar yapmış olmak,

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Dr.Öğr.

Üyesi

1

1.Sağlık sektöründe Yöneylem Araştırması uygulamaları ve/veya Endüstri Mühendisliği alanında araştırma ve yayınlar yapmış  olmak, ilgili alanlarda  ders verebilir durumda olmak.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

 

 

 

 

 

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

Prof. Dr.

 

1

1. Bronkoskopik uygulamalar; EBUS eşliğinde mediastinal lenf nodu biyopsileri ya da Wang Transbronşiyal iğne aspirasyonları uygulamalarında yurt dışı deneyimli olmak,

2. Uyku Hastalıklarının tanı ve tedavisinde sertifikası bulunmak,  

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf