Öğretim Görevlisi Alım İlanı - 30 11 2018

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

NOT: İlan 30.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Sınav Takvimi

İşletme Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Dr.

Öğretim Görevlisi

1

1. İletişim alanında doktora derecesine sahip olmak.

 

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. Nüfus cüzdanı sureti

 

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

30.11.2018

 

 

Son Başvuru Tarihi:

17.12.2018

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

19.12.2018

 

 

Sınav Giriş Tarihi: 24.12.2018

Yazılı Sınav:

10.00

Sözlü Sınav:

13.30

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

28.12.2018

         

 
   

 

İşletme Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü mezunu olup İlgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

30.11.2018

 

 

Son Başvuru Tarihi:

17.12.2018

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi: 

19.12.2018

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav:

21 .12. 2018

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

26.12.2018

    

 
   

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık Bölümü

Dr. Öğretim Görevlisi

1

1. Üniversitelerin mütercim tercümanlık (İngilizce) veya İngiliz dili ve edebiyatı bölümlerinden mezun olup çeviribilim (İngilizce) veya İngiliz dili ve edebiyatı alanlarında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

 

2. Üniversitelerin mütercim tercümanlık (İngilizce) veya İngiliz dili ve edebiyatı bölümlerinde en az 10 yıl ders vermiş olmak.

 

3. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. Nüfus cüzdanı sureti

 

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

30.11.2018

 

 

Son Başvuru Tarihi:

 17.12.2018

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

23.12.2018

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

07.01.2019

    

Sözlü Sınav Tarihi:

 09.01.2019

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

14.01.2019

    

 
   

 

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

Araştırma

Görevlisi

2

1. Kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya veya kimya mühendisliği bölümü mezunu olup İlgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

30.11.2018

 

 

Son Başvuru Tarihi:

17.12.2018

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

19.12.2018

 

 

Sınav Giriş Tarihi:   Sözlü Sınav: 21.12.2018

Yazılı Sınav:

21.12.2018

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

25.12.2018

    

 
   

 

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

1

1. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümünden lisans derecesine sahip olmak ve bir bilgisayar mühendisliği ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

30.11.2018

 

 

Son Başvuru Tarihi:

17.12.2018

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

19.12.2018

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

Sözlü Sınav:

27.12.2018

Yazılı Sınav:

24.12.2018

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

02.01.2019

    

 

 

Mühendislik  Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Araştırma

Görevlisi

2

1. Mekatronik mühendisliği bölümü mezunu olup ilgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

30.11.2018

 

 

Son Başvuru Tarihi:

17.12. 2018

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

21.12. 2018

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

Sözlü Sınav:

28.12.2018

Yazılı Sınav:

28.12.2018

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

07.01.2019

    

 
   

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Araştırma

Görevlisi

1

1. Mimarlık lisans diplomasına sahip olup mimarlık alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

30.11.2018

 

 

 

Son Başvuru Tarihi:

17.12.2018

 

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

20.12.2018

 

 

 

Sınav Giriş Tarihi: 27.12.2018

Yazılı Sınav:

10.00

Sözlü Sınav:

13.30

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

03.01.2019

    

 

 
 

 

 

 

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü(Medeni Hukuk Ana bilim Dalı)

Araştırma

Görevlisi

1

1. Hukuk fakültesi mezunu olup özel hukuk ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

30.11.2018

 

Son Başvuru Tarihi:

17.12.2018

 

Ön

Değerlendirme Tarihi:

19.12.2018

 

Sınav Giriş Tarihi:

21.12.2018

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

24.12.2018

    

   

 

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü(Uluslararası Kamu Hukuku)

Araştırma

Görevlisi

1

1. Hukuk Fakültesi mezunu olup kamu hukuku ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

30.11.2018

 

Son Başvuru Tarihi:

17.12.2018

 

Ön

Değerlendirme Tarihi:

19.12.2018

 

Sınav Giriş Tarihi:

21.12.2018

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

24.12.2018

    

 

Meslek Yüksekokulu

Adalet Bölümü

Öğretim Görevlisi

1

1. Fakültelerin İngiliz Dili Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak.

 

2. Bir lisans programında en az 2 akademik yıl Çeviri dersi vermiş olmak.

 

3. Yükseköğretim kurumlarında en az 15 yıllık yönetim deneyimi olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

30.11.2018

 

 

Son Başvuru Tarihi:

17.12.2018

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

19.12.2018

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

21.12.2018

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

24.12.2018

    

 

 

 

 

Meslek Yüksekokulu

Adalet

Bölümü

Dr. Öğretim Görevlisi

1

1. Hukuk Fakültesi mezunu olup özel hukuk (medeni hukuk) alanında doktora yapmış olmak.

 

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. Nüfus cüzdanı sureti

 

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

30.11.2018

 

 

Son Başvuru Tarihi:

 17.12.2018

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

19.12.2018

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

21.12.2018

    

Sonuç Açıklama Tarihi:

24.12.2018

    

 
   

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Araştırma

Görevlisi

1

1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu olmak.

 

2.Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

30.11.2018

 

Son Başvuru Tarihi:

17.12.2018

 

Ön

Değerlendirme Tarihi:

19.12.2018

 

Sınav Giriş Tarihi:

21.12.2018

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

24.12.2018