Öğretim Üyesi Alım İlanı - 30 11 2018

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

NOT: İlan 30.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Yabancı Diller Yüksekokulu

Temel İngilizce Bölümü

Prof.

1

1.  Lisans ve yüksek lisans derecelerini İngiliz dili eğitimi ve/veya İngilizce öğretmenliği alanında almış olmak.

2. Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında doktora ve doçentlik unvanlarına sahip olmak.

3. Web tabanlı İngilizce öğretimi ve İngilizce öğretiminin e-portfolyo ile değerlendirilmesi konularında uluslararası yayınlar yapmış olmak.

4.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Prof.

1

1. Uygulamalı matematik  alanında doçent unvanına sahip olmak.

2. Uluslararası düzeylerde  araştırma  yapabilmek ve   araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Mütercim tercümanlık veya çeviribilim bölümü (İngilizce) lisans diplomasına sahip olmak.

2. Doktorasını İngiliz dilbilimi anabilim dalında yapmış olmak.

3. Üniversitelerin mütercim tercümanlık veya çeviribilim bölümlerinde (İngilizce) yazılı ve sözlü çeviri dersi vermiş olmak.

4.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doçent

1

1. Avrupa Birliği alanında doçent unvanına sahip olmak.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

İşletme Fakültesi

İngilizce İktisat Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.İktisat alanında yüksek lisans ,doktora yapmış olmak ve doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmış olmak.

2.Para politikası, beklenti oluşumunun anket verisi yöntemiyle hesaplanması ve sağlam kontrolün dinamik stokastik genel denge modellerine uygulamaları üzerine çalışma yapmış olmak.

3. Üniversitelerin iktisat bölümlerinde (İngilizce) ders vermiş olmak.

4.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans mezunu olmak ve doktorasını/sanatta yeterliliğini moda tasarımı anabilim dalında yapmış olmak.

2. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora/Sanatta yeterlilik belgeleri

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Lisans ve yüksek lisans eğitimini iç mimarlık ve çevre tasarımı alanında yapmış olmak.

2. İç mimarlık ve çevre tasarımı alanında doktora derecesine sahip olmak.

3.  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 65 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

 

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora/Sanatta yeterlilik belgeleri

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Histoloji ve  Embriyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Tıp Fakültesi mezunu olup histoloji ve embriyoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

2. Histoloji ve embriyoloji alanında uluslararası düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.

3. Mezenkimal kök hücrelerin tedavi edici etkisiyle ilgili araştırma ya da araştırmalara sahip olmak.

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

 

1

1. Üniversitelerin mühendislik fakültesi makine mühendisliği veya elektrik elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak ve doktorasını yenilenebilir enerji alanında tamamlamış olmak.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.Üniversitelerin uçak elektrik elektronik, elektrik elektronik mühendisliği, yazılım mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak.

2. Hava Aracı veri yolları, yazılım yönetim kontrolü ve dijital teknikler konularında araştırma yapabilmek, ders verebilmek ve deneyler hazırlayabilmek.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.Üniversitelerin uçak gövde motor, havacılık ve uzay  mühendisliği, makine mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak.

2.  Hava aracı yapıları, havacılık yapılarının titreşimi havacılık yapılarının aero-elastisitesi,

havacılık yapılarının yapısal tasarımı, analizi ve sayısal çözümleri konularında araştırma yapabilmek, ders verebilmek ve deneyler hazırlayabilmek.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.Üniversitelerin havacılık yönetimi (sivil hava ulaştırma işletmeciliği) bölümlerinden lisans ve doktora derecesine sahip olmak.

2. Hava trafik kuralları ve hizmetleri, havacılık emniyeti ve güvenliği, ramp ve yolcu  hizmetleri, uçuş operasyonları,  havacılık mevzuatı, meteoroloji  vb. dersleri verebilmek.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Beslenme ve Diyetetik alanında doktora derecesine sahip olmak

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf