Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosu Sınav Sonucu - 03 01 2019

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Araştırma Görevlisi Kadrosu

Sınav Sonucu

 

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü için ilan edilen bir (1) adet Araştırma Görevlisi kadrosuna 49 (Kırkdokuz) aday başvurmuştur. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 10. Maddesi gereğince başvuran adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda 10 (on) aday bilim sınavına davet edilmiştir. Bilim sınavı yazılı ve mülakat şeklinde yapılmıştır.

Bilim sınavı sonucunda genel değerlendirme yapılmış ve son değerlendirme tutanağında 1. sırada yer alan Melek Demiröz asil, 2. sırada yer alan Nehir Bera Biçer yedek olarak belirlenmiştir.

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

 

Yabancı Dil

10%

ALES

30%

MEZUNİYET

30%

GİRİŞ SINAVI

30%

TOPLAM

Sıra No

Adı Soyadı

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

 

1

MELEK DEMİRÖZ

 

88,75000

8,88

 

87,73043

26,32

80,86

24,26

95

28,5

87,95

2

NEHİR BERA BİÇER

 

93,75000

9,38

 

84,72298

25,42

81,33

24,40

90

27

86,19

3

MELTEM EROĞLU

 

97,50000

9,75

 

93,43373

28,03

76,66

23,00

80

24

84,78

4

CANSU ERDOĞAN

 

88,75000

8,88

 

87,64851

26,29

75,96

22,79

75

22,5

80,46

5

DAMLA ÖZONUR

 

91,25000

9,13

 

85,53128

25,66

72,23

21,67

 

75

22,5

78,95

6

GÜNEŞ DANIŞMAN

 

91,25000

9,13

 

85,74421

25,72

70,13

21,04

75

22,5

78,39

7

E.CEMRE ÇELİKCAN

 

95,00000

9,50

 

85,44292

25,63

83,20

24,96

Sınava girmedi.

-

8

CEREN TOPALOĞLU

 

91,25000

9,13

 

83,34436

25,00

83,66

25,10

Sınava girmedi.

-

9

MERVE BAŞGÜL

 

81,25000

8,13

 

91,42736

27,43

71,53

21,46

Sınava girmedi.

-

10

ÇAĞDA TÜRKMEN

 

92,50000

9,25

 

84,55670

25,37

62,90

18,87

Sınava girmedi.

-