Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı İçin Ön Değerlendirme Sonuçları - 30 01 2019

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Matematik Bölümü – Araştırma Görevlisi Alımı” için yapılan ilana 10 aday başvurmuştur. Adayların yabancı dil sınavı sonuçları ve ALES sayısal puanı esas alınarak yapılan incelemede 1 adayın yabancı dil puanını sağlamadığı belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda yer alan ilk 9 aday 31.01.2019 günü saat 10.00’da Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 404 no’lu seminer odasında yapılacak ‘yazılı sınava’ davet edilmesi uygun görülmüştür.

 

Sıra No ADI ve SOYADI PUANLAR VE AĞIRLIKLARI TOPLAM
YABANCI DİL (%40) ALES (%60)
NOTU NOTU
1 EZGİ TÜRKARSLAN 95 85,11107 89,066642
2 SALİHA YILDIRIM 81,25 92,13783 87,782698
3 BİLGE ZEHRA SERGİ 83,75 89,34741 87,108446
4 ESRA GÜLDOĞAN 72,5 95,93602 86,561612
5 GÜLER BAŞAK ÖZNUR 85 85,68155 85,40893
6 BURCU AYDOĞAN 85 79,29116 81,574696
7 ESRA GÜNSAY 70 88,70905 81,22543
8 GENCAY OĞUZ 77,5 81,48528 79,891168
9 ŞEYMA BODUR 70 84,48715 78,69229
10 BİRGÜL AKSOY 61,25 78,52501 Dil Puanı Yetersizdir