Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı - 04 02 2019

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Sınav Takvimi

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Dr.

Öğretim Görevlisi

2

1. Mimarlık alanında lisans ve doktora dercesine sahip olmak.

 

2. Mimari tasarım stüdyolarında görev alabilecek ve mimarlık alanında ders verebilecek özelliklere sahip olmak.

 

3. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

 

2. Resimli öz geçmiş


3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)


4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi


5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript


6. Nüfus cüzdanı sureti

 

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

04.02.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

19.02.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

22.02.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

25.02.2019

Yazılı Sınav: 10:00

Sözlü Sınav:

14:00

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

27.02.2019

         

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Moda tasarımı, tekstil tasarımı, moda ve tekstil tasarımı ana bilim/ana sanat dallarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak ve ilgili alanların birinden lisans mezunu olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olma

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

04.02.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

19.02.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:21.02.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

27.02.2019

Yazılı Sınav: 10:00

Sözlü Sınav: 13:30

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

29.02.2019

         

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gövde – Motor Bakım 

Araştırma Görevlisi

1

1. Uçak gövde- motor bakımı bölümü veya havacılık ve uzay mühendisliği bölümü mezunu olup ilgili ana bilim dallarında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

04.02.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

19.02.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

25.02.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav: 27.02.2019

Sözlü Sınav: 28.02.2019

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

04.03.2019

         

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Pilotaj

Araştırma Görevlisi

1

1.Pilotaj bölümü veya havacılık ve uzay mühendisliği veya uçak mühendisliği bölümü mezunu olup ilgili ana bilim dallarında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:04.02.2019

 

Son Başvuru Tarihi:19.02.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:25.02.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav: 27.02.2019

Sözlü Sınav: 28.02.2019

 

Sonuç Açıklama Tarihi:                      04.03.2019

    

 

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

2

1. Endüstri mühendisliği lisans mezunu olmak.

 

2.Tezli yüksek lisans öğrencisi olmak.

 

3.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

4.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

5.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

 

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

04.02.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

19.02.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

20.02.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

21.02.2019

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

22.02.2019

         

 

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

2

1. Mühendislik Fakültesinden mezun olup Makine Mühendisliği ana bilim dalında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

 

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

04.02.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

19.02.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

20.02.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

Sözlü Sınav: 25.02.2019

Yazılı Sınav:

25.02.2019

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

28.02.2019