Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı ve Son Değerlendirme Sonuçları - 04 02 2019

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 31.01.2019 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda dokuz (9) aday davet edilmiş olup bu adaylardan sekizi (8) yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirme yapılmıştır. Buna göre bilim sınavı puanı en az 60 (altmış) ve değerlendirme puanı en az 65 (altmış beş) kriterini sağlayan Burcu Aydoğan asil aday olarak belirlenmiştir. Sınava giren diğer adayların bilim sınavı puanı en az 60 (altmış) olmadığından yedek aday listesi verilmemiştir.

Adayların değerlendirme puanları aşağıda verilmiştir:

SIRA NO ADI SOYADI Y. DİL(%10) ALES(%30) CGPA*(%30) SINAV NOTU(%30) TOPLAM PUAN** BAŞARI DURUMU
1 BURCU AYDOĞAN 85 79,29116 93,7 62 78,997348 BAŞARILI
2 ESRA GÜLDOĞAN 72,5 95,93602 79,5 42 72,480806 BAŞARISIZ
3 GÜLER BAŞAK ÖZNUR 85 85,68155 93,4 31 71,524465 BAŞARISIZ
4 SALİHA YILDIRIM 81,25 92,13783 76,7 38 70,176349 BAŞARISIZ
5 EZGİ TÜRKARSLAN 95 85,11107 84,6 29 69,113321 BAŞARISIZ
6 GENCAY OĞUZ 77,5 81,48528 90,1 27 67,325584 BAŞARISIZ
7 BİLGE ZEHRA SERGİ 83,75 89,34741 76,80 27 66,319223 BAŞARISIZ
8 ŞEYMA BODUR 70 84,48715 76,1 16 59,976145 BAŞARISIZ
9 ESRA GÜNSAY 70 88,70905 89,1 SINAVA GİRMEDİ BAŞARISIZ