Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Kadrosu Sınav Sonucu - 27 02 2019

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Dr. Öğretim Görevlisi Kadrosu

Sınav Sonucu

 

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü için ilan edilen iki (2) adet Dr. Öğretim Görevlisi kadrosuna iki (2) aday başvurmuştur. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 10. Maddesi gereğince başvuran adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda iki  (2) aday bilim sınavına davet edilmiştir. Bilim sınavı yazılı ve mülakat şeklinde yapılmıştır.

Bilim sınavı sonucunda genel değerlendirme yapılmış ve son değerlendirme tutanağında 1. sırada yer alan Nezih Burak Bican asıl aday olarak belirlenmiştir.

 

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Sıra No

Adı Soyadı

Yabanı Dil

10%

ALES

30%

MEZUNİYET

30%

GİRİŞ SINAVI

30%

TOPLAM

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

 

1

Nezih Burak Bican

97,5

9,75

70

21,00

80,63

24,19

95

28,50

83,44

2

İlkay Dinç Uyaroğlu

80

8,00

70

21,00

86,93

26,08

55

Değerlendirme dışındadır.