Uçak Gövde Motor Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonucu - 04 03 2019

Uçak Gövde Motor Bölümü

Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Tutanağı

 

 

Atılım Üniversitesi Uçak Gövde Motor Bakımı Bölümü’ne Araştırma Görevliliği için başvuran adaylardan ön değerlendirme sonucunda bilim sınavına girmeye hak kazanan 1 aday 27.02.2019 tarihinde saat 10:00’da yapılan bilim sınavına girmiştir.

Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda 76.23 notu alan Onur Dönmez başarılı olmuştur. Bilim sınavı sonucunda kadroya atanmak üzere aday Onur Dönmez olarak belirlenmiş, yedek aday seçilememiştir.

 

SIRA NO

 

ADI, SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

YABANCI DİL (%10)

ALES(%30)

MEZUNİYET NOTU (%30)

BİLİM SINAVI (%30)

 

TOPLAM

 

 

                 SONUÇ

PUAN

AĞIRLIĞI

PUAN

AĞIRLIĞI

NOT

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

1

Onur Dönmez

82

8.2

77.78

23.33

88

26.4

61

18.3

76.23

ASİL