Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Tutanağı - 26 07 2019

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 23.07.2019 tarihinde yapılan giriş sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir;

Sınava başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda 7 (yedi) aday yazılı sınava davet edilmiş olup bu adaylardan 5 (beş)’i yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirme yapılmıştır. Buna göre bilim sınavı puanı en az 60 (altmış) ve değerlendirme puanı en az 65 (altmış beş) kriterini sağlayan Bilge Zehra Sergi ve Şaziye Ece Uluer asıl adaylar olarak belirlenmiştir. Sınava giren diğer adayların değerlendirme puanı 65’in altında olduğu ve bilim sınavı puanı en az 60 (altmış) olmadığından yedek aday listesi verilmemiştir.

Adayların değerlendirme puanları aşağıda verilmiştir:

 

SIRA NO ADI SOYADI Y. DİL (%10) ALES (%30) CGPA (%30)* SINAV NOTU (%30) TOPLAM PUAN BAŞARI DURUMU
1 BİLGE ZEHRA SERGİ 83,75 89,34741 76,8 60 76,219223 BAŞARILI
2 ŞAZİYE ECE ULUER 72,5 79,45119 81,7 60 73,595357 BAŞARILI
3 NİZAMETTİN UFUK BOSTAN 83,75 83,97724 85,6 17 64,348172 BAŞARISIZ
4 DENİZ HALİM ÇAĞLAR 83,75 83,65471 75,4 21 62,391413 BAŞARISIZ
5 ALPEREN KIZILAY  76,25 80,18414 80,01 10 58,683242 BAŞARISIZ
6 BETÜL DENİZ 85 83,7169 79,1 SINAVA GİRMEDİ BAŞARISIZ
7 GÜLCAN GÖKCEN GÜRER 72,5 76,88553 73,50 SINAVA GİRMEDİ BAŞARISIZ
* https://www.atilim.edu.tr/tr/oim/page/1273/4,00luk-sistem---100luk-sistem-donusum-tablosu