Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı - 09 08 2019

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sosyal Bilimler Enstitü Araştırma Görevlisi başvuruları için belgelerin Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi No:7 Çankaya/ANKARA adresine iletilmeleri gerekmektedir.

NOT: İlan 09.08.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Sınav Takvimi

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Dr.

Öğretim Görevlisi

1

1. Lisans derecesini  İngiliz Dili ve Edebiyatı programından almış olmak.

Yüksek Lisansını İngiliz Dili ve Edebiyatı,  İngiliz Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Kültür Araştırmaları programlarından birinde tamamlamış olmak.

Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı,  İngiliz Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Kültür Araştırmaları programlarından birinde tamamlamış olmak.

 

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

04.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav:

09.09.2019

 

Sözlü Sınav:

09.09.2019

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

11.09.2019

         

 

 

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Dr.

Öğretim Görevlisi

1

1. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup ilgili anabilim dallarından birinde doktora/sanatta yeterlik yapmış olmak.

 

2. İç Mimarlık eğitiminde günümüz teknoloji kullanımları üzerine uzmanlaşmış olmak.

 

3. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

05.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

10.09.2019

Yazılı Sınav:

10:00

Sözlü Sınav:

14:00

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

12.09.2019

         

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Dr.

Öğretim Görevlisi

1

1. Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Biyomekanik alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.

 

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

05.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

10.09.2019

Yazılı Sınav:

10:00

 

 

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

12.08.2019

 

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitü

Araştırma Görevlisi

1

1. İşletme tezli yüksek lisans programında öğrenim görüyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

04.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

09.09.2019

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

11.09.2019

         

 

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Fakültelerin elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

02.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

06.09.2019

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

10.09.2019

         

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyal Bilimler Ortak Bölümü

Öğretim Görevlisi

1

1. Türk Dili ve Edebiyatı lisans derecesine sahip olmak. Yeni Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yabancı dil olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifikasına sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl Türk Dili dersi vermiş olmak, yanı sıra Yükseköğretim Kurumlarında yabancı dil olarak Türkçe dersleri vermiş olmak.

 

2.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

03.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav:

06.09.2019

Sözlü Sınav:

06.09.2019

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

10.09.2019