Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı - 09 08 2019

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sosyal Bilimler Enstitü Araştırma Görevlisi başvuruları için belgelerin Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi No:7 Çankaya/ANKARA adresine iletilmeleri gerekmektedir.

NOT: İlan 09.08.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Sınav Takvimi

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Dr.

Öğretim Görevlisi

1

1. Lisans derecesini  İngiliz Dili ve Edebiyatı programından almış olmak.

Yüksek Lisansını İngiliz Dili ve Edebiyatı,  İngiliz Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Kültür Araştırmaları programlarından birinde tamamlamış olmak.

Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı,  İngiliz Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Kültür Araştırmaları programlarından birinde tamamlamış olmak.

 

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

04.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav:

09.09.2019

 

Sözlü Sınav:

09.09.2019

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

11.09.2019

         

 

 

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Dr.

Öğretim Görevlisi

1

1. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup ilgili anabilim dallarından birinde doktora/sanatta yeterlik yapmış olmak.

 

2. İç Mimarlık eğitiminde günümüz teknoloji kullanımları üzerine uzmanlaşmış olmak.

 

3. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

05.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

10.09.2019

Yazılı Sınav:

10:00

Sözlü Sınav:

14:00

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

12.09.2019

         

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Dr.

Öğretim Görevlisi

1

1. Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Biyomekanik alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.

 

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

05.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

10.09.2019

Yazılı Sınav:

10:00

 

 

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

12.08.2019

 

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitü

Araştırma Görevlisi

1

1. İşletme tezli yüksek lisans programında öğrenim görüyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

04.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

09.09.2019

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

11.09.2019

         

 

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Fakültelerin elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

02.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

06.09.2019

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

10.09.2019

         

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyal Bilimler Ortak Bölümü

Öğretim Görevlisi

1

1. Türk Dili ve Edebiyatı lisans derecesine sahip olmak. Yeni Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yabancı dil olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifikasına sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl Türk Dili dersi vermiş olmak, yanı sıra Yükseköğretim Kurumlarında yabancı dil olarak Türkçe dersleri vermiş olmak.

 

2.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

03.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav:

06.09.2019

Sözlü Sınav:

06.09.2019

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

10.09.2019

         

 

 

 App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6833 [site_id] => 1 [title_tr] => Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sosyal Bilimler Enstitü Araştırma Görevlisi başvuruları için belgelerin Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi No:7 Çankaya/ANKARA adresine iletilmeleri gerekmektedir.

NOT: İlan 09.08.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Sınav Takvimi

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

Dr.

Öğretim Görevlisi

1

1. Lisans derecesini  İngiliz Dili ve Edebiyatı programından almış olmak.

Yüksek Lisansını İngiliz Dili ve Edebiyatı,  İngiliz Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Kültür Araştırmaları programlarından birinde tamamlamış olmak.

Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı,  İngiliz Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Kültür Araştırmaları programlarından birinde tamamlamış olmak.

 

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

04.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav:

09.09.2019

 

Sözlü Sınav:

09.09.2019

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

11.09.2019

         

 

 

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Dr.

Öğretim Görevlisi

1

1. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup ilgili anabilim dallarından birinde doktora/sanatta yeterlik yapmış olmak.

 

2. İç Mimarlık eğitiminde günümüz teknoloji kullanımları üzerine uzmanlaşmış olmak.

 

3. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

05.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

10.09.2019

Yazılı Sınav:

10:00

Sözlü Sınav:

14:00

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

12.09.2019

         

 

 

 

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Dr.

Öğretim Görevlisi

1

1. Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Biyomekanik alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.

 

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

05.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

10.09.2019

Yazılı Sınav:

10:00

 

 

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

12.08.2019

 

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitü

Araştırma Görevlisi

1

1. İşletme tezli yüksek lisans programında öğrenim görüyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

04.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

09.09.2019

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

11.09.2019

         

 

 

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Fakültelerin elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.İlan başvuru tarihi itibarı ile otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

02.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

06.09.2019

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

10.09.2019

         

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyal Bilimler Ortak Bölümü

Öğretim Görevlisi

1

1. Türk Dili ve Edebiyatı lisans derecesine sahip olmak. Yeni Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yabancı dil olarak Türkçe Öğretmenliği Sertifikasına sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl Türk Dili dersi vermiş olmak, yanı sıra Yükseköğretim Kurumlarında yabancı dil olarak Türkçe dersleri vermiş olmak.

 

2.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

09.08.2019

 

Son Başvuru Tarihi:

29.08.2019

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

03.09.2019

 

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav:

06.09.2019

Sözlü Sınav:

06.09.2019

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

10.09.2019

         

 

 

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-08-09 10:01:36 [end] => 2019-08-31 10:01:36 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-08-09 08:41:18 [updated_at] => 2019-08-15 11:41:14 [short_desc_tr] => 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => ogretim-uyesi-alim-ilani-1558422116 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6833 [site_id] => 1 [title_tr] => Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

ATILIM ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130 REKTÖRLÜ\u011eÜNDEN<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

2547 Say\u0131l\u0131 Kanun ile Ö\u011fretim Üyesi D\u0131\u015f\u0131ndaki Ö\u011fretim Eleman\u0131 Kadrolar\u0131na Yap\u0131lacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi S\u0131nav \u0130le Giri\u015f S\u0131navlar\u0131na \u0130li\u015fkin Usul Ve Esaslar Hakk\u0131nda Yönetmelik’in <\/strong>ilgili maddelerine göre ö\u011fretim görevlisi\/ara\u015ft\u0131rma görevlisi al\u0131nacakt\u0131r. Ba\u015fvuruda bulunacak olan adaylar\u0131n, tabloda belirtilen belgeleri ilan\u0131n yay\u0131mland\u0131\u011f\u0131 tarih itibar\u0131 ile dilekçe ekinde 15 gün içinde ilgili “Dekanl\u0131klara” \u015fahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yap\u0131lmayan ba\u015fvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate al\u0131nmayacakt\u0131r. <\/strong>Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yay\u0131nlanacak olup bu ayn\u0131 zamanda tebligat niteli\u011finde olacakt\u0131r. Ayr\u0131ca tebligat yap\u0131lmayacakt\u0131r.<\/p>\n\n

Sosyal Bilimler Enstitü<\/strong> Ara\u015ft\u0131rma Görevlisi ba\u015fvurular\u0131 için belgelerin Kavakl\u0131dere Mahallesi Esat Caddesi No:7 Çankaya\/ANKARA<\/strong> adresine iletilmeleri gerekmektedir.<\/p>\n\n

NOT:<\/strong> \u0130lan 09.08.2019 tarihli Resmi Gazetede yay\u0131mlanm\u0131\u015ft\u0131r<\/strong><\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Fakülte \/ Enstitü\/ Yüksekokul<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bölüm<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Unvan<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Say\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aranan Nitelikler<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Aran\u0131lan  Belgeler<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

S\u0131nav Takvimi<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Fen Edebiyat Fakültesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

\u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131 Bölümü<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Dr.<\/p>\n\n\t\t\t

Ö\u011fretim Görevlisi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1. Lisans derecesini  \u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131 program\u0131ndan alm\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

Yüksek Lisans\u0131n\u0131 \u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131,  \u0130ngiliz Kültürü ve Edebiyat\u0131, \u0130ngiliz Kültür Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 programlar\u0131ndan birinde tamamlam\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

Doktoras\u0131n\u0131 \u0130ngiliz Dili ve Edebiyat\u0131,  \u0130ngiliz Kültürü ve Edebiyat\u0131 veya \u0130ngiliz Kültür Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 programlar\u0131ndan birinde tamamlam\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

2. Yabanc\u0131 ülkelerden al\u0131nm\u0131\u015f diploma denkli\u011finin YÖK taraf\u0131ndan onaylanm\u0131\u015f olmas\u0131.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

3. Yüksekö\u011fretim Kurulu taraf\u0131ndan kabul edilen merkezi yabanc\u0131 dil s\u0131nav\u0131ndan en az 80 puan veya e\u015fde\u011ferlili\u011fi kabul edilen bir s\u0131navdan bu puan muadili bir puan alm\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1. \u0130leti\u015fim bilgilerini belirten ba\u015fvuru dilekçesi<\/p>\n\n\t\t\t

2. Resimli öz geçmi\u015f
\n\t\t\t3. 1 adet foto\u011fraf (son alt\u0131 ay içinde çekilmi\u015f olmal\u0131d\u0131r)
\n\t\t\t4. Yabanc\u0131 dil s\u0131nav sonuç belgesi
\n\t\t\t5. Diploma fotokopileri ile onayl\u0131 lisans transkript
\n\t\t\t6. Nüfus cüzdan\u0131 sureti<\/p>\n\n\t\t\t

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi<\/p>\n\n\t\t\t

8. Bilimsel çal\u0131\u015fmalar\u0131 içeren dosya<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t

\u0130lan Ba\u015flang\u0131ç Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

09.08.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Son Ba\u015fvuru Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

29.08.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Ön De\u011ferlendirme Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

04.09.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

S\u0131nav Giri\u015f Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Yaz\u0131l\u0131 S\u0131nav:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

09.09.2019<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Sözlü S\u0131nav:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

09.09.2019<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Sonuç Aç\u0131klama Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

11.09.2019<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

         <\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

 <\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t<\/tbody>\n\t\t\t<\/table>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Güzel Sanatlar Tasar\u0131m ve Mimarl\u0131k Fakültesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

\u0130ç Mimarl\u0131k ve Çevre Tasar\u0131m\u0131 Bölümü<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Dr.<\/p>\n\n\t\t\t

Ö\u011fretim Görevlisi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1. \u0130ç Mimarl\u0131k ve Çevre Tasar\u0131m\u0131 veya \u0130ç Mimarl\u0131k Bölümü lisans mezunu olup ilgili anabilim dallar\u0131ndan birinde doktora\/sanatta yeterlik yapm\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

2. \u0130ç Mimarl\u0131k e\u011fitiminde günümüz teknoloji kullan\u0131mlar\u0131 üzerine uzmanla\u015fm\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

3. Yabanc\u0131 ülkelerden al\u0131nm\u0131\u015f diploma denkli\u011finin YÖK taraf\u0131ndan onaylanm\u0131\u015f olmas\u0131.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

4. Yüksekö\u011fretim Kurulu taraf\u0131ndan kabul edilen merkezi yabanc\u0131 dil s\u0131nav\u0131ndan en az 55 puan veya e\u015fde\u011ferlili\u011fi kabul edilen bir s\u0131navdan bu puan muadili bir puan alm\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1. \u0130leti\u015fim bilgilerini belirten ba\u015fvuru dilekçesi<\/p>\n\n\t\t\t

2. Resimli öz geçmi\u015f
\n\t\t\t3. 1 adet foto\u011fraf (son alt\u0131 ay içinde çekilmi\u015f olmal\u0131d\u0131r)
\n\t\t\t4. Yabanc\u0131 dil s\u0131nav sonuç belgesi
\n\t\t\t5. Diploma fotokopileri ile onayl\u0131 lisans transkript
\n\t\t\t6. Nüfus cüzdan\u0131 sureti<\/p>\n\n\t\t\t

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi<\/p>\n\n\t\t\t

8. Bilimsel çal\u0131\u015fmalar\u0131 içeren dosya<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t

\u0130lan Ba\u015flang\u0131ç Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

09.08.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Son Ba\u015fvuru Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

29.08.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Ön De\u011ferlendirme Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

05.09.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

S\u0131nav Giri\u015f Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

10.09.2019<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Yaz\u0131l\u0131 S\u0131nav:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

10:00<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Sözlü S\u0131nav:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

14:00<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Sonuç Aç\u0131klama Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

12.09.2019<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

         <\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

 <\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t<\/tbody>\n\t\t\t<\/table>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Mühendislik Fakültesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Makine Mühendisli\u011fi Bölümü<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Dr.<\/p>\n\n\t\t\t

Ö\u011fretim Görevlisi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1. Makine Mühendisli\u011fi Bölümü lisans mezunu olmak. Biyomekanik alan\u0131nda yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

2. Yabanc\u0131 ülkelerden al\u0131nm\u0131\u015f diploma denkli\u011finin YÖK taraf\u0131ndan onaylanm\u0131\u015f olmas\u0131.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

3. Yüksekö\u011fretim Kurulu taraf\u0131ndan kabul edilen merkezi yabanc\u0131 dil s\u0131nav\u0131ndan en az 80 puan veya e\u015fde\u011ferlili\u011fi kabul edilen bir s\u0131navdan bu puan muadili bir puan alm\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1. \u0130leti\u015fim bilgilerini belirten ba\u015fvuru dilekçesi<\/p>\n\n\t\t\t

2. Resimli öz geçmi\u015f
\n\t\t\t3. 1 adet foto\u011fraf (son alt\u0131 ay içinde çekilmi\u015f olmal\u0131d\u0131r)
\n\t\t\t4. Yabanc\u0131 dil s\u0131nav sonuç belgesi
\n\t\t\t5. Diploma fotokopileri ile onayl\u0131 lisans transkript
\n\t\t\t6. Nüfus cüzdan\u0131 sureti<\/p>\n\n\t\t\t

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi<\/p>\n\n\t\t\t

8. Bilimsel çal\u0131\u015fmalar\u0131 içeren dosya<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t

\u0130lan Ba\u015flang\u0131ç Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

09.08.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Son Ba\u015fvuru Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

29.08.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Ön De\u011ferlendirme Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

05.09.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

S\u0131nav Giri\u015f Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

10.09.2019<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Yaz\u0131l\u0131 S\u0131nav:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

10:00<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Sonuç Aç\u0131klama Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

12.08.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

 <\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t<\/tbody>\n\t\t\t<\/table>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Sosyal Bilimler Enstitüsü<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Enstitü<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ara\u015ft\u0131rma Görevlisi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1. \u0130\u015fletme tezli yüksek lisans program\u0131nda ö\u011frenim görüyor olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

2.Yabanc\u0131 ülkelerden al\u0131nm\u0131\u015f diploma denkli\u011finin YÖK taraf\u0131ndan onaylanm\u0131\u015f olmas\u0131.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

3.\u0130lan ba\u015fvuru tarihi itibar\u0131 ile otuz be\u015f ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmam\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan alm\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

5. Yüksekö\u011fretim Kurulu taraf\u0131ndan kabul edilen merkezi yabanc\u0131 dil s\u0131nav\u0131ndan en az 70 puan veya e\u015fde\u011ferlili\u011fi kabul edilen bir s\u0131navdan bu puan muadili bir puan alm\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1. \u0130leti\u015fim bilgilerini belirten ba\u015fvuru dilekçesi<\/p>\n\n\t\t\t


\n\t\t\t2. Resimli öz geçmi\u015f
\n\t\t\t <\/p>\n\n\t\t\t

3. 1 adet foto\u011fraf (son alt\u0131 ay içinde çekilmi\u015f olmal\u0131d\u0131r)
\n\t\t\t <\/p>\n\n\t\t\t

4. Yabanc\u0131 dil s\u0131nav sonuç belgesi
\n\t\t\t <\/p>\n\n\t\t\t

5. Diploma fotokopileri ile onayl\u0131 lisans transkript
\n\t\t\t <\/p>\n\n\t\t\t

6. ALES sonuç belgesi
\n\t\t\t <\/p>\n\n\t\t\t

7. Nüfus cüzdan\u0131 sureti<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t

\u0130lan Ba\u015flang\u0131ç Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

09.08.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Son Ba\u015fvuru Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

29.08.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Ön De\u011ferlendirme Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

04.09.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

S\u0131nav Giri\u015f Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

09.09.2019<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Sonuç Aç\u0131klama Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

11.09.2019<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

         <\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t<\/tbody>\n\t\t\t<\/table>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Mühendislik Fakültesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Elektrik Elektronik Mühendisli\u011fi Bölümü<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ara\u015ft\u0131rma Görevlisi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1. Fakültelerin elektrik ve elektronik mühendisli\u011fi bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili anabilim dal\u0131nda tezli yüksek lisans veya doktora yap\u0131yor olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

2.Yabanc\u0131 ülkelerden al\u0131nm\u0131\u015f diploma denkli\u011finin YÖK taraf\u0131ndan onaylanm\u0131\u015f olmas\u0131.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

3.\u0130lan ba\u015fvuru tarihi itibar\u0131 ile otuz be\u015f ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmam\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan alm\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

5. Yüksekö\u011fretim Kurulu taraf\u0131ndan kabul edilen merkezi yabanc\u0131 dil s\u0131nav\u0131ndan en az 70 puan veya e\u015fde\u011ferlili\u011fi kabul edilen bir s\u0131navdan bu puan muadili bir puan alm\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1. \u0130leti\u015fim bilgilerini belirten ba\u015fvuru dilekçesi<\/p>\n\n\t\t\t


\n\t\t\t2. Resimli öz geçmi\u015f
\n\t\t\t <\/p>\n\n\t\t\t

3. 1 adet foto\u011fraf (son alt\u0131 ay içinde çekilmi\u015f olmal\u0131d\u0131r)
\n\t\t\t <\/p>\n\n\t\t\t

4. Yabanc\u0131 dil s\u0131nav sonuç belgesi
\n\t\t\t <\/p>\n\n\t\t\t

5. Diploma fotokopileri ile onayl\u0131 lisans transkript
\n\t\t\t <\/p>\n\n\t\t\t

6. ALES sonuç belgesi
\n\t\t\t <\/p>\n\n\t\t\t

7. Nüfus cüzdan\u0131 sureti<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t

\u0130lan Ba\u015flang\u0131ç Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

09.08.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Son Ba\u015fvuru Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

29.08.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Ön De\u011ferlendirme Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

02.09.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

S\u0131nav Giri\u015f Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

06.09.2019<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Sonuç Aç\u0131klama Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

10.09.2019<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

         <\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t<\/tbody>\n\t\t\t<\/table>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Fen Edebiyat Fakültesi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Sosyal Bilimler Ortak Bölümü<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ö\u011fretim Görevlisi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1. Türk Dili ve Edebiyat\u0131 lisans derecesine sahip olmak. Yeni Türk Edebiyat\u0131 alan\u0131nda tezli yüksek lisans ve doktora yapm\u0131\u015f olmak. Yabanc\u0131 dil olarak Türkçe Ö\u011fretmenli\u011fi Sertifikas\u0131na sahip olmak. Yüksekö\u011fretim Kurumlar\u0131nda en az 2 y\u0131l Türk Dili dersi vermi\u015f olmak, yan\u0131 s\u0131ra Yüksekö\u011fretim Kurumlar\u0131nda yabanc\u0131 dil olarak Türkçe dersleri vermi\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

2.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan alm\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

3. Yüksekö\u011fretim Kurulu taraf\u0131ndan kabul edilen merkezi yabanc\u0131 dil s\u0131nav\u0131ndan en az 55 puan veya e\u015fde\u011ferlili\u011fi kabul edilen bir s\u0131navdan bu puan muadili bir puan alm\u0131\u015f olmak.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1. \u0130leti\u015fim bilgilerini belirten ba\u015fvuru dilekçesi<\/p>\n\n\t\t\t

2. Resimli öz geçmi\u015f
\n\t\t\t3. 1 adet foto\u011fraf (son alt\u0131 ay içinde çekilmi\u015f olmal\u0131d\u0131r)
\n\t\t\t4. Yabanc\u0131 dil s\u0131nav sonuç belgesi
\n\t\t\t5. Diploma fotokopileri ile onayl\u0131 lisans transkript
\n\t\t\t6. ALES sonuç belgesi
\n\t\t\t7. Nüfus cüzdan\u0131 sureti<\/p>\n\n\t\t\t

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t

\u0130lan Ba\u015flang\u0131ç Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

09.08.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Son Ba\u015fvuru Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

29.08.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Ön De\u011ferlendirme Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

03.09.2019<\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

S\u0131nav Giri\u015f Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Yaz\u0131l\u0131 S\u0131nav:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

06.09.2019<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Sözlü S\u0131nav:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

06.09.2019<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

Sonuç Aç\u0131klama Tarihi:<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

10.09.2019<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t

         <\/p>\n\t\t\t\t\t\t<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t

 <\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t<\/tbody>\n\t\t\t<\/table>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-08-09 10:01:36 [end] => 2019-08-31 10:01:36 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-08-09 08:41:18 [updated_at] => 2019-08-15 11:41:14 [short_desc_tr] => 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => ogretim-uyesi-alim-ilani-1558422116 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1 [name_tr] => Atılım Üniversitesi [name_en] => Atilim University [name_ru] => [name_ar] => Atılım (AR) [slug_tr] => atilim-universitesi [slug_en] => atilim-university [slug_ru] => [slug_ar] => atilim-ar [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":351350,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"},"caption":"DJI_0095.jpg","width":"1280px","height":"720px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:23:35 [updated_at] => 2019-11-13 08:27:46 [type_id] => 1 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","pyc","ar"] [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 336 [depth] => 0 [color] => 03326c [url] => home [home_page_id] => 0 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/AtilimUniv\/","twitter":"https:\/\/twitter.com\/atilimuniv","linkedin":"https:\/\/tr.linkedin.com\/company\/atilim-university","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/atilimuniv\/","vimeo":null,"youtube":"https:\/\/www.youtube.com\/user\/atilimuniversitesi","google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 2 [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => Başkent Ankara'da "kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, ülkenin geleceğine ışık tutan bir üniversite olmak" amacıyla kurulan Atılım Üniversitesi, yirmi bir yılı aşkın bir süredir bu hedefi gerçekleştirmek ve daha ileriye taşımak için kararlı adımlarla ilerliyor. [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1 [name_tr] => Atılım Üniversitesi [name_en] => Atilim University [name_ru] => [name_ar] => Atılım (AR) [slug_tr] => atilim-universitesi [slug_en] => atilim-university [slug_ru] => [slug_ar] => atilim-ar [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":351350,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"},"caption":"DJI_0095.jpg","width":"1280px","height":"720px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:23:35 [updated_at] => 2019-11-13 08:27:46 [type_id] => 1 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","pyc","ar"] [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 336 [depth] => 0 [color] => 03326c [url] => home [home_page_id] => 0 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/AtilimUniv\/","twitter":"https:\/\/twitter.com\/atilimuniv","linkedin":"https:\/\/tr.linkedin.com\/company\/atilim-university","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/atilimuniv\/","vimeo":null,"youtube":"https:\/\/www.youtube.com\/user\/atilimuniversitesi","google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 2 [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => Başkent Ankara'da "kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, ülkenin geleceğine ışık tutan bir üniversite olmak" amacıyla kurulan Atılım Üniversitesi, yirmi bir yılı aşkın bir süredir bu hedefi gerçekleştirmek ve daha ileriye taşımak için kararlı adımlarla ilerliyor. [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1 [title] => Atılım [slug] => atilim [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-06 01:28:47 [label_tr] => Atılım Üniversitesi [label_en] => Atılım University [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Üniversite Yönetimi [dep_label_en] => University Administration [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1 [title] => Atılım [slug] => atilim [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-06 01:28:47 [label_tr] => Atılım Üniversitesi [label_en] => Atılım University [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Üniversite Yönetimi [dep_label_en] => University Administration [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1