Öğretim Üyesi Alım İlanı - 10 01 2020

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyoloji Ana

Bilim Dalı

Prof.

1

1.Doçentliğini Tıbbi Biyoloji alanından almış olmak.

 

2. En az 3 yıl Tıbbi Biyoloji alanında İngilizce ders vermis olmak.

 

3.Aptamerler ve molekü|er kapılar alanında yayınlanmış çalışmalarda bulunmuş olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü

Farmakoloji Ana Bilim Dalı

Prof.

1

1.  Farmakoloji Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak.

 

2. Tıp doktoru olmak.

 

3.  Kronofarmakoloji konusunda makaleleri olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğra

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü

Prof.

1

1.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans derecesine sahip olmak. Yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Doçentliğini Yeni Türk

Edebiyatı alanından almış olmak.

 

2.  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Öğretim Üyesi  (Prof., Doç., Dr. Öğretim Üyesi)

2

1. Otomotiv, makine, elektrik-elektronik ve benzer mühendislik dallarından birinden doktorası olmak.

2.Hibrit ve elektrikli araçlar, araç dinamiği, araç kontrolü, ses ve titreşim ve benzer alanlarda araştırmaları, yayınları olmak. İlgili konularda lisans ve lisansüstü dersler verebilmek.

3.Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

Doçent

1

1. Uzmanlığını ve doçentliğini Kardiyoloji Ana Bilim Dalından almış olmak.

 

2.Transkateter aortik kapak implantasyonu (TAVI) ve karotis girişimlerinde yayın ve deneyim sahibi olmak.

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme Ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Biyokimya Ana Bilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.Uzmanlığını Biyokimya Ana Bilim Dalından almış olmak.

 

2. Tıp Fakültesinde en az 3 yıl eğitim verme deneyimi olmak.

 

3. Biyokimya araştırma laboratuvar sorumluluğu yapmış olmak.

 

4.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.  Uzmanlığını Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalından almış olmak.

 

2. Tıp Fakültesinde uzman olarak çalışma tecrübesi bulunmak.

 

3. Silimarin ve mirtazapine üzerine yayınlanmış çalışmaları olmak.

 

4.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Anatomi Ana Bilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.  Uzmanlığını Anatomi Ana Bilim Dalından almış olmak.

 

2. Tıp doktoru olmak.

 

3. Tıp Fakültesinde uzman olarak çalışma tecrübesi bulunmak.

 

4. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu sertifikasına sahip olmak.

 

5.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

6. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik

Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.  Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim alanındaki bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olmak.

2. Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimlerinden veya Bilişimle ilgili bir alandan doktora derecesine sahip olmak.

 

3.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.   Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Bölümü lisans mezunu olup ilgili ana bilim dallarından birinde doktora yapmış olmak.

 

2.   Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

 

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.  Matematik bölümü lisans mezunu olmak. Matematik veya Uygulamalı Matematik alanında doktorasını tamamlamış olmak.

 

2.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.   Matematik Bölümü lisans mezunu olmak. Uygulamalı Matematik Alanında doktorasını tamamlamış olmak. Sayısal analiz veya sınır elemanlar yöntemi gibi kısmi türevi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri alanlarında çalışmalar yapıyor olmak.

 

2.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.  Matematik veya uygulamalı matematik veya kriptografi alanında doktorasını tamamlamış olmak ve kriptografi alanında araştırma ve nitelikli yayın yapmış olmak.

 

2.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf