Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı - 10 01 2020

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Sınav Takvimi

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri  Bölümü

Dr. Öğretim Görevlisi

1

1. Tıp Fakültesi fizyoloji doktorası olmak. Deney hayvanı kullanımı, moleküler teknikler ve fizyolojideki uygulama alanları ve performans testleri ile ilgili sertifikalara sahip olmak. Doktora çalışmasını egzersiz konusunda yapmış olmak.

 

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

10.01.2020

 

Son Başvuru Tarihi:

27.01.2020

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

 28.01.2020

 

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav: 29.01.2020

 

Sözlü Sınav: 30.01.2020

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

31.01.2020         

 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Dr. Öğretim Görevlisi

1

1. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup ilgili ana bilim dallarından birinde doktora/sanatta yeterlik yapmış olmak.

 

2. En az üç yıl, bir üniversitenin ilgili bölümünde tam zamanlı kadrosunda çalışmış olmak.

 

3. Bellek mekanları, mekansal bellek ve kolektif bellek konularında uzmanlaşmış olmak.

 

4. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

10.01.2020

 

Son Başvuru Tarihi:

27.01.2020

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

28.01.2020

 

Sınav Giriş Tarihi:

29.01.2020

 

Yazılı Sınav: 10:00

 

Sözlü Sınav: 14:00

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

03.02.2020         

 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Dr. Öğretim Görevlisi

1

1. Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Bölümü lisans mezunu olup ilgili ana bilim dallarından birinde doktora yapmış olmak.

 

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

10.01.2020

 

Son Başvuru Tarihi:

27.01.2020

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

29.01.2020

 

Sınav Giriş Tarihi:

31.01.2020

 

Yazılı Sınav: 10:00

 

Sözlü Sınav: 14:00

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

04.02.2020

         

 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Bölümü lisans mezunu olup ilgili ana bilim dallarından birinde lisansüstü programa kayıtlı olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

10.01.2020

 

Son Başvuru Tarihi:

27.01.2020

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

29.01.2020

 

Sınav Giriş Tarihi:

03.02.2020

Yazılı Sınav: 10:00

 

Sözlü Sınav: 14:00

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

05.02.2020

         

 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Araştırma Görevlisi

2

1. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup ilgili ana bilim dallarından birinde lisansüstü programa kayıtlı olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

10.01.2020

 

Son Başvuru Tarihi:

27.01.2020

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

28.01.2020

 

Sınav Giriş Tarihi:

05.02.2020

 

Yazılı Sınav: 10:00

 

Sözlü Sınav: 14:00

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

07.02.2020         

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1.Sanat ve/veya tasarım bölümlerinin birinden 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmak, sanat ve/veya tasarım ile ilgili bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak. Üç Boyutlu modelleme ve görselleştirme programlarını iyi derecede biliyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

10.01.2020

 

Son Başvuru Tarihi:

27.01.2020

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

30.01. 2020

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav:

04.02.2020

10:00

 

Sözlü Sınav:

04.02.2020

14:00

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

07.02.2020         

 

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

2

1. Mekatronik Mühendisliği bölümü mezunu olup ilgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

10.01.2020

 

Son Başvuru Tarihi:

27.01.2020

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

07.02.2020

 

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav:

14.02.2020

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

24.02.2020

         

 

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Üniversitelerin Kimya Mühendisliği ya da Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümlerinden lisans mezunu olmak ve kimya mühendisliği alanında yüksek lisansa/doktoraya kabul almış ya da devam ediyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

10.01.2020

 

Son Başvuru Tarihi:

27.01.2020

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

29.01.2020

 

Sınav Giriş Tarihi:

 

Sözlü Sınav:

03.02.2020

Yazılı Sınav:

05.02.2020

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

07.02.2020         

 

İşletme Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık, medya çalışmaları, iletişim tasarım veya sosyoloji alanlarının birinde yüksek lisans yapıyor olmak.

 

2.Yabancı

ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

4.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

10.01.2020

 

Son Başvuru Tarihi:

27.01.2020

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

29.01. 2020

 

Sınav Giriş Tarihi:

 

Yazılı Sınav:30.01.2020

Saat 10:00

 

Sözlü Sınav:31.01.2020

Saat 10:00

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

04.02.2020