Öğretim Üyesi Alım İlanı - 05 03 2020

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Öğretim Üyesi  (Prof., Doç., Dr. Öğretim Üyesi)

2

1.  Otomotiv, makine, elektrik-elektronik ve benzer mühendislik dallarından birinden doktorası olmak.

2.  Hibrit ve elektrikli araçlar, araç dinamiği, araç kontrolü, ses ve titreşim ve benzer alanlarda araştırmaları, yayınları olmak. İlgili konularda lisans ve lisansüstü dersler verebilmek.

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı  

Prof.

1

1.Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve algoloji  ana bilim dalında  profesör unvanına sahip olmak.

 

2.Meme kanserine bağlı lenfödem konusunda yurtdışında eğitim almış ve proje yapmış olmak.

 

3.Romatizmal hastalıkların tedavisi konusundaki ulusal rehberlerde yazar olmak

 

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü

 

Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı

 

Prof.

1

1. Tıbbi farmakoloji ana bilim dalında doçent unvanına sahip olmak.

 

2.Tıbbi farmakoloji alanında uluslararası düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.

 

3. Klinik toksikoloji, farmakoekonomi ve ilaç geri ödemeleri, serbest radikal farmakolojisi konularında çalışmaları ve tıp eğitimi alanında deneyimli olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü

 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı  

Prof.

1

1.  İç hastalıkları ana bilim dalında profesör unvanına sahip olmak.

 

2. İç hastalıkları alanında uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.

 

3.Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak.

 

4.Küçük hücre dışı akciğer kanserinde tedaviye yanıt ile serum epidermal growth faktör (EGFR)  düzeyi arasındaki ilişki üzerine yayın yapmış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Ana Bilim Dalı 

Prof.

1

1. Kadın hastalıkları ve doğum ana bilim dalında doçent unvanına sahip olmak.

 

2.  Kadın hastalıkları ve doğum alanında uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.

 

3. Jinekolojik onkoloji yan dal uzmanlığına sahip olmak.

 

4.Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikasına sahip olmak.

 

5.Yüksek riskli gebeliklerle ilgili uzun süreli tecrübe ve çalışmalara sahip olmak.          

 

6. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

7. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

Genel Cerrahi  Ana Bilim  Dalı 

Prof.

1

1.  Genel cerrahi ana bilim dalında doçent unvanına sahip olmak.

2. Genel cerrahi alanında uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.

 

3. Karaciğer nakli uzmanlık programı sertifikasına sahip olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 

Prof.

1

1. Genel cerrahi ana bilim dalında doçent unvanına sahip olmak.

 

2. Genel cerrahi alanında uluslararası düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.

 

3. Minimal invaziv cerrahi ve single port laparoskopik cerrahi konularında deneyimli olmak ve bu alanda ağırlıklı yayınlara sahip bulunmak.

 

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

Üroloji

Ana Bilim Dalı 

Prof.

1

1. Üroloji ana bilim dalında profesör unvanına sahip olmak.

 

2. Androloji alanında yurt dışında en az altı ay öğrenim görmek.

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı 

Prof.

1

1.  Doçentliğini enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanından almış olmak.

 

2. Uluslararası düzeylerde araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.

 

3. Transfüzyon tıbbı ve Kan Bankacılığı yüksek lisansına sahip olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı 

Prof.

1

1.  Tıbbi patoloji ana bilim dalında  profesör unvanına sahip olmak.

 

2. Nazal mukozada polimer bazlı gümüş nanopartikül kaplı silikon splintlerin etkileri ve Akut akciğer hasarı üzerine ketamin, midalozamın etkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak

 

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü

 

Nöroloji Ana Bilim Dalı  

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.  Nöroloji uzmanı unvanına sahip olmak.

 

2. Nöroloji alanında uluslararası düzeylerde akademik araştırma  yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.

 

3.Periferik nöropatiler üzerinde çalışma yapmış olmak.

 

4.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Genel cerrahi uzmanı unvanına sahip olmak.

 

2. Böbrek nakil programı açmaya/yürütmeye yetkili olmak.

 

3. Böbrek nakli konusunda deneyimli olmak.

 

2.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

Ortopedi Ana Bilim Dalı 

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.  Cerrahi tıp bilimleri bölümü ortopedi ana bilim dalında uzman unvanına sahip olmak.

 

2.  Principal in Operative Fracture Management (AO  Temel Travma Kursu), Advances in Operative Fracture Management (AO  İleri Travma Kursu) ve AO Trauma Masters Course (AO Master Travma Kursu) sertifikalarına sahip olmak

 

3.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat

Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1. Psikoloji lisans mezunu olup gelişim psikolojisi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

 

2. Gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji ve istatistik konularında ders verme deneyimine sahip olmak.

 

3. Gelişim psikolojisi alanında nitelikli ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.

 

4.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

 

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf