Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı - 05 03 2020

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Sınav Takvimi

Mühendislik  Fakültesi

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

Dr. Öğretim Görevlisi

1

1. Üniversitelerin Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktorasını biyomalzeme, biyomekanik ve kontrollü salım sistemleri üzerine yapmış olmak.

 

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

05.03.2020

 

Son Başvuru Tarihi:

20.03.2020

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

23.03.2020

 

Sınav Giriş Tarihi:

 

Yazılı Sınav:

24.03.2020

 

Sözlü Sınav:

25.03.2020

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

25.03.2020

         

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Dr. Öğretim Görevlisi

1

1. Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup sosyal psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak; araştırma yöntemleri, istatistik ve sosyal psikoloji konularında ders verme deneyimine sahip olmak.

 

2. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

05.03.2020

 

Son Başvuru Tarihi:

20.03.2020

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

24.03.2020

 

Sınav Giriş Tarihi:

26.03.2020

 

Sözlü Sınav:

26.03.2020

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

30.03.2020

         

 

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olup Yapı Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

05.03.2020

 

Son Başvuru Tarihi:

20.03.2020

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

25.03.2020

 

Sınav Giriş Tarihi:

30.03.2020

 

Yazılı Sınav:

30.03.2020

 

Sözlü Sınav:

30.03.2020

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

02.04.2020