Öğretim Üyesi Alım İlanı - 07 09 2020

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doçent

1

1. Üniversitelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.

2. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doçent unvanı almış olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Öz geçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.  Beslenme ve diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

2.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi  Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.  Doktora derecesini havacılık ve uzay mühendisliği ve/veya makine mühendisliği alanında yapmış olmak.

2.  Havacılık ve Uzay Mühendisliğinin veya Makine Mühendisliğinin özellikle yapısal sistemler, malzeme bilimleri ve hesaplamalı yapısal bilimleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

3.  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık  Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

1.   Doktorasını 3D modelleme üzerine yapmış olmak ve animasyon, 3D programlar, hareketli grafikler, organik modelleme üzerine çalışıyor ve bu alanlarda ders verebiliyor olmak.

2.   Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi  Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde  belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Öz geçmiş

6. 1 adet fotoğraf