Öğretim Görevlisi Alım İlanı - 07 09 2020

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Sınav Takvimi

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Dr. Öğretim Görevlisi

1

1.  Mimarlık Bölümü mezunu olmak.

2. Mimarlık alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak.

3. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

07.09.2020

Son Başvuru Tarihi:

22.09.2020

Ön Değerlendirme Tarihi:

23.09.2020

Sınav Giriş Tarihi:

25.09.2020

Yazılı Sınav:

10.00

 

Sözlü Sınav:

13.30

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

28.09.2020

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık

Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Dr. Öğretim Görevlisi

1

1.  Lisans ve yüksek lisans eğitimini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık alanında yapmış olmak.

2. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya İç Mimarlık doktora derecesine sahip olmak.

3. Sosyo-mekansal entegrasyon süreci üzerine uzmanlığının olması.

4. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak..

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

07.09.2020

Son Başvuru Tarihi:

22.09.2020

Ön Değerlendirme Tarihi:

23.09.2020

Sınav Giriş Tarihi:

25.09.2020

Yazılı Sınav:

10.00

 

Sözlü Sınav:

14.00

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

28.09.2020