İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu - 23 09 2020

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü için ilan edilen bir (1) adet Dr. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran, aşağıda ismi belirtilen bir (1) aday, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan ön değerlendirmede sınava girme hakkı kazanmıştır.

 

  1. Dilşa Günaydın Temel

 

Sınav Tarihi               : 25.09.2020

Sınav Saati                : 10:00 (Yazılı) - 14:00 (Mülakat)

Sınav Yeri                  : Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

   4.Kat, 4027 no.lu Toplantı Salonu

 

 

 

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

Sıra No

Adı Soyadı

Yabanı Dil (%40)

AĞIRLIĞI

ALES (%60)

AĞIRLIĞI

TOPLAM

AÇIKLAMA

Notu

Notu

1

DİLŞA GÜNAYDIN TEMEL

81,2500

32,50

70,00000

42,00

74,500

 -

2

GÜNİZ MELTEM GİRAY

İlanda istenilen 1. 2. ve 3. No.lu kriterlere uymamaktadır