Evaluation of Knowledge, Attitudes and Practices Regarding Covid-19 Among University Students konulu araştırma anketi - 20 05 2021

Atılım Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulunca onaylanan "Evaluation of Knowledge, Attitudes and Practices Regarding Covid-19 Among University Students" konulu araştırmamız kapsamında aşağıda linki iletilen anket çalışması, Tıp Fakültemiz ve Üniversitemiz için değerli olduğundan tüm öğrencilerimiz tarafından doldurulması önem taşımaktadır.

Anket linki : https://forms.gle/76XAxGLVzezpWQ8b6

Prof.Dr. Ali ACAR
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan V.