Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı
25.08.2021

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Sınav Takvimi

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

Dr. Öğretim Görevlisi

1

1. Endüstri ürünleri tasarımı/endüstriyel tasarım bölümü lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.

 

2. En az 3 yıl bir üniversitenin ilgili bölümünde tam zamanlı öğretim elemanı kadrosunda çalışmış olmak.

 

3. Tasarım alanında insan-bilgisayar etkileşimi ve teknoloji odaklı tasarım konularında uzmanlaşmış olmak.

 

4. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

5.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

25.08.2021

 

 

Son Başvuru Tarihi:

09.09.2021

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

10.09.2021

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

14.09.2021

Yazılı Sınav:

10:00

Sözlü Sınav:

14:00

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

17.09.2021

         

 

 

 

   

 

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğretim Görevlisi

1

1. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İngiliz dili ve edebiyatı alanında almış olmak.

 

2. Üniversitelerde en az 5 yıl İngilizce ders vermiş olmak

 

3. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. Nüfus cüzdanı sureti

7. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

8. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

İlan Başlangıç Tarihi:

25.08.2021

 

 

Son Başvuru Tarihi:

09.09.2021

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

10.09.2021

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

13.09.2021

Yazılı Sınav:

13.09.2021

Sözlü Sınav:

13.09.2021

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

15.09.2021

         

 

 

 

   

 

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Temel İngilizce ve Modern Diller Bölümleri

Öğretim Görevlisi

15

1. Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

 

2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

25.08.2021

 

 

Son Başvuru Tarihi:

09.09.2021

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

13.09.2021

 

 

Sözlü Sınav Giriş Tarihi:

15.09.2021

 

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

17.09.2021

         

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

 

Öğretim Görevlisi

1

1. Fakültelerin Tekstil ve Moda Tasarımı ile ilgili bölümlerinden lisans mezunu olmak ve moda tasarımı alanında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

 

2. Tasarım alanı ile ilgili bir doktora programına kayıtlı olmak.

 

3. Alana yönelik bilgisayar destekli çizim ve tasarım programlarını etkin şekilde kullanabilmek ve lisans düzeyinde ders vermiş olmak.

 

4.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak

 

5.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

25.08.2021

 

 

Son Başvuru Tarihi:

09.09.2021

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

13.09. 2021

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

16.09. 2021

Yazılı Sınav:

10:00

Sözlü Sınav:

14:00

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

20.09.2021

         

 

 

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Üniversitelerin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce), İngiliz Dil Bilimi Bölümlerinin birinden lisans diplomasına sahip olup, aynı bölümlerden birinde yüksek lisans programına kayıtlı olmak.

 

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

5.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

25.08.2021

 

 

Son Başvuru Tarihi:

09.09.2021

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

13.09.2021

 

 

Sınav Giriş Tarihi

Yazılı Sınav:

15.09.2021 (saat: 09.30)

 

 

Sözlü Sınav:

15.09.2021 (saat: 14.00)

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

17.09.2021

         

 

 

 

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Pilotaj Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1.Üniversitelerin Pilotaj bölümlerinden mezun olmak veya havacılık, havacılık ve uzay, uçak veya uçak ve uzay bölümlerinden mezun olup en az PPL tercihen ATPL lisansına sahip olmak

 

2. Mühendislik lisans derecesine sahip olup da PPL veya tercihen ATPL lisanslarına sahip olmak

 

3. Üniversitelerin sivil havacılık yüksekokulu, uçak motor gövde veya uçak elektrik ve elektronik bölümü mezunu olup pilotaj PPL lisansına tercihen ATPL lisansına sahip olmak.

 

4.Yukarıda belirtilen bölümlerin herhangi birinde yüksek lisans veya doktora eğitimine devam ediyor olmak.

 

5.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

6.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

8.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

25.08.2021

 

 

Son Başvuru Tarihi:

09.09.2021

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

13.09.2021

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav:

15.09. 2021

 

Sözlü Sınav:

15.09. 2021

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

17.09.2021

         

 

 

 

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. Uçak elektrik ve elektroniği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümü lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

5.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

25.08.2021

 

 

Son Başvuru Tarihi:

09.09.2021

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

13.09.2021

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

Yazılı Sınav:

15.09. 2021

 

Sözlü Sınav:

15.09. 2021

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

17.09.2021

         

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Araştırma Görevlisi

1

1. İç mimarlık ve çevre tasarımı veya iç mimarlık bölümü lisans mezunu olup ilgili anabilim dallarından birinde lisansüstü programa kayıtlı olmak.

 

2.Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

3.ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

5.Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi


2. Resimli öz geçmiş
 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
 

6. ALES sonuç belgesi
 

7. Nüfus cüzdanı sureti

 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

25.08.2021

 

 

Son Başvuru Tarihi:

09.09.2021

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

13.09.2021

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

15.09.2021

Yazılı Sınav:

09:30

 

Sözlü Sınav:

14:00

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

17.09.2021