Öğretim Görevlisi Alım İlanı
18.04.2022

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde 01.05.2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan  Belgeler

Sınav Takvimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

Fizyoterapi Programı

Öğretim Görevlisi

1

1. Fizyoterapi alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

 

2. Kendi alanında en az 10 yıl tecrübesi bulunmak.

 

3. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

3. Yabancı

ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.

 

 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
5. Nüfus cüzdanı sureti

6. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

7. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

8. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.

İlan Başlangıç Tarihi:

15.04.2022

 

 

Son Başvuru Tarihi:

01.05.2022

 

 

Ön Değerlendirme Tarihi:

09.05.2022

 

 

Sınav Giriş Tarihi:

11.05.2022

 

 

Sonuç Açıklama Tarihi:

13.05.2022