Sergi: "TÜRK-SOY TUNA'DAN ÇİN SEDDİ'NE" - 16 03 2011

Tarih: 15-16 Mart 2011
Saat: Tüm Gün
Yer:

Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonu Fuayesi
(17 Mart 2011 Mühendislik Fakültesi Fuayesi)

Düzenleyen: Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu