Konferans: Öğrencilikten Mühendisliğe Mesleki Gelişim
13.03.2020

Konferans: Öğrencilikten Mühendisliğe Mesleki Gelişim
Tarih: 13.03.2020
Zaman: 13:30 - 15:30
Düzenleyen: Metalurji ve Malzeme Müh. Topluluğu
Yer: 1022 nolu konferans salonu
Davetli:  A. İrfan Türkkolu, Dr. Murat Can Ocaktan