bahar senligi ertelenme duyurusu - 21 05 2009

Yılın Son Bahar Şenliği Hava Muhalefeti Nedeniyle Ertelenmiştir.
Atılım Üniversitesi Bahar Şenliği 26 - 27 Mayıs  tarihinde yapılacaktır.


Atılım Üniversitesi Bahar Şenliği hava muhalefeti nedeniyle bir hafta gecikmeyle 26 - 27 Mayıs 2009'da Bengü ve Kıraç'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Tüm yıl boyunca sınavlarla boğuşan, yorulan, koşturan gençlerin gönüllerince eğlenebilmeleri için tüm üniversitelerde kutlanan bahar şenliklerinin Ankara'daki son durağı her yıl olduğu gibi bu yıl da Atılım Üniversitesi tarafından düzenlendi.

Bengü ve Kıraç'ın katılacakları etkinlikler bir hafta sonra aynı program çerçevesinde yapılacak.

Iki gün boyunca birçok amatör grubun sahne alacağı etkinlikler çerçevesinde, korku filmi gösterimleri, lunapark eğlenceleri, folklor oyunları, grafik sergisi, çeşitli spor dallarında düzenlenen turnuvalar ve Atılım Üniversitesi Doğa Sporları Kulübünün çeşitli sportif aktiviteleri yer alacak.

Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilen şenliğe katılmak isteyenler Atılım Üniversitesi Yerleşke'sine ücretsiz servislerle ulaşabilecek.

Atılım Üniversitesi Bahar Şenliği'ne tüm basın mensupları davetlidir.App\Event Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 70 [site_id] => 1 [title_tr] => bahar senligi ertelenme duyurusu [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Yılın Son Bahar Şenliği Hava Muhalefeti Nedeniyle Ertelenmiştir.
Atılım Üniversitesi Bahar Şenliği 26 - 27 Mayıs  tarihinde yapılacaktır.


Atılım Üniversitesi Bahar Şenliği hava muhalefeti nedeniyle bir hafta gecikmeyle 26 - 27 Mayıs 2009'da Bengü ve Kıraç'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Tüm yıl boyunca sınavlarla boğuşan, yorulan, koşturan gençlerin gönüllerince eğlenebilmeleri için tüm üniversitelerde kutlanan bahar şenliklerinin Ankara'daki son durağı her yıl olduğu gibi bu yıl da Atılım Üniversitesi tarafından düzenlendi.

Bengü ve Kıraç'ın katılacakları etkinlikler bir hafta sonra aynı program çerçevesinde yapılacak.

Iki gün boyunca birçok amatör grubun sahne alacağı etkinlikler çerçevesinde, korku filmi gösterimleri, lunapark eğlenceleri, folklor oyunları, grafik sergisi, çeşitli spor dallarında düzenlenen turnuvalar ve Atılım Üniversitesi Doğa Sporları Kulübünün çeşitli sportif aktiviteleri yer alacak.

Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilen şenliğe katılmak isteyenler Atılım Üniversitesi Yerleşke'sine ücretsiz servislerle ulaşabilecek.

Atılım Üniversitesi Bahar Şenliği'ne tüm basın mensupları davetlidir.

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] => \N ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/etkinlikler.jpg ) [start] => 2009-05-21 00:00:00 [end] => 2009-05-21 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2012-03-02 15:30:47 [updated_at] => 2012-03-02 15:30:47 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => bahar-senligi-ertelenme-duyurusu-1562 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( ) [pages] => Array ( ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 70 [site_id] => 1 [title_tr] => bahar senligi ertelenme duyurusu [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Y\u0131l\u0131n Son Bahar \u015eenli\u011fi Hava Muhalefeti Nedeniyle Ertelenmi\u015ftir.
At\u0131l\u0131m \u00dcniversitesi Bahar \u015eenli\u011fi 26 - 27 May\u0131s\u00a0 tarihinde yap\u0131lacakt\u0131r.<\/strong><\/p>

At\u0131l\u0131m \u00dcniversitesi Bahar \u015eenli\u011fi hava muhalefeti nedeniyle bir hafta gecikmeyle 26 - 27 May\u0131s 2009'da Beng\u00fc ve K\u0131ra\u00e7'\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla ger\u00e7ekle\u015fecek.<\/p>

T\u00fcm y\u0131l boyunca s\u0131navlarla bo\u011fu\u015fan, yorulan, ko\u015fturan gen\u00e7lerin g\u00f6n\u00fcllerince e\u011flenebilmeleri i\u00e7in t\u00fcm \u00fcniversitelerde kutlanan bahar \u015fenliklerinin Ankara'daki son dura\u011f\u0131 her y\u0131l oldu\u011fu gibi bu y\u0131l da At\u0131l\u0131m \u00dcniversitesi taraf\u0131ndan d\u00fczenlendi.<\/p>

Beng\u00fc ve K\u0131ra\u00e7'\u0131n kat\u0131lacaklar\u0131 etkinlikler bir hafta sonra ayn\u0131 program \u00e7er\u00e7evesinde yap\u0131lacak. <\/p>

Iki g\u00fcn boyunca bir\u00e7ok amat\u00f6r grubun sahne alaca\u011f\u0131 etkinlikler \u00e7er\u00e7evesinde, korku filmi g\u00f6sterimleri, lunapark e\u011flenceleri, folklor oyunlar\u0131, grafik sergisi, \u00e7e\u015fitli spor dallar\u0131nda d\u00fczenlenen turnuvalar ve At\u0131l\u0131m \u00dcniversitesi Do\u011fa Sporlar\u0131 Kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn \u00e7e\u015fitli sportif aktiviteleri yer alacak. <\/p>

\u00dccretsiz ve halka a\u00e7\u0131k olarak ger\u00e7ekle\u015ftirilen \u015fenli\u011fe kat\u0131lmak isteyenler At\u0131l\u0131m \u00dcniversitesi Yerle\u015fke'sine \u00fccretsiz servislerle ula\u015fabilecek.<\/p>

At\u0131l\u0131m \u00dcniversitesi Bahar \u015eenli\u011fi'ne t\u00fcm bas\u0131n mensuplar\u0131 davetlidir.<\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"\\N"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {} [start] => 2009-05-21 00:00:00 [end] => 2009-05-21 00:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2012-03-02 15:30:47 [updated_at] => 2012-03-02 15:30:47 [location] => [location_tr] => [location_en] => [location_ru] => [location_ar] => [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => [old_url] => bahar-senligi-ertelenme-duyurusu-1562 [organizer_tr] => [organizer_en] => [organizer_ru] => [organizer_ar] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1 [name_tr] => Atılım Üniversitesi [name_en] => Atilim University [name_ru] => [name_ar] => Atılım (AR) [slug_tr] => atilim-universitesi [slug_en] => atilim-university [slug_ru] => [slug_ar] => atilim-ar [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":351350,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"},"caption":"DJI_0095.jpg","width":"1280px","height":"720px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:23:35 [updated_at] => 2019-11-13 08:27:46 [type_id] => 1 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","pyc","ar"] [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 336 [depth] => 0 [color] => 03326c [url] => home [home_page_id] => 0 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/AtilimUniv\/","twitter":"https:\/\/twitter.com\/atilimuniv","linkedin":"https:\/\/tr.linkedin.com\/company\/atilim-university","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/atilimuniv\/","vimeo":null,"youtube":"https:\/\/www.youtube.com\/user\/atilimuniversitesi","google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 2 [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => Başkent Ankara'da "kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, ülkenin geleceğine ışık tutan bir üniversite olmak" amacıyla kurulan Atılım Üniversitesi, yirmi bir yılı aşkın bir süredir bu hedefi gerçekleştirmek ve daha ileriye taşımak için kararlı adımlarla ilerliyor. [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1 [name_tr] => Atılım Üniversitesi [name_en] => Atilim University [name_ru] => [name_ar] => Atılım (AR) [slug_tr] => atilim-universitesi [slug_en] => atilim-university [slug_ru] => [slug_ar] => atilim-ar [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":351350,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"},"caption":"DJI_0095.jpg","width":"1280px","height":"720px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/atilim-universitesi\/DJI_0095.jpg"}]},"card":{"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:23:35 [updated_at] => 2019-11-13 08:27:46 [type_id] => 1 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en","pyc","ar"] [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 336 [depth] => 0 [color] => 03326c [url] => home [home_page_id] => 0 [atacs_id] => [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/AtilimUniv\/","twitter":"https:\/\/twitter.com\/atilimuniv","linkedin":"https:\/\/tr.linkedin.com\/company\/atilim-university","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/atilimuniv\/","vimeo":null,"youtube":"https:\/\/www.youtube.com\/user\/atilimuniversitesi","google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 2 [old_cat_id] => [meta_desc_tr] => Başkent Ankara'da "kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, ülkenin geleceğine ışık tutan bir üniversite olmak" amacıyla kurulan Atılım Üniversitesi, yirmi bir yılı aşkın bir süredir bu hedefi gerçekleştirmek ve daha ileriye taşımak için kararlı adımlarla ilerliyor. [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1 [title] => Atılım [slug] => atilim [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-06 01:28:47 [label_tr] => Atılım Üniversitesi [label_en] => Atılım University [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Üniversite Yönetimi [dep_label_en] => University Administration [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 1 [title] => Atılım [slug] => atilim [created_at] => 2017-07-04 03:00:00 [updated_at] => 2017-10-06 01:28:47 [label_tr] => Atılım Üniversitesi [label_en] => Atılım University [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Üniversite Yönetimi [dep_label_en] => University Administration [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1