ankara sempzyumu - 07 10 2009

Tarih : 13 Ekim 2009 Salı
Saat : 09:00 - 16:00
Yer : İşletme Fakültesi - Seyhan Cengiz Turhan Konferans Salonu Fuayesi

*Sempozyum ORY 400 Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım dersinin kapsamındadır.

PROGRAM

AÇILIŞ KONUŞMALARI
9:00     Nilüfer Ünal, Atılım Üniversitesi Kütüphane Müdürü
9:15     Prof.Dr. Abdürrahim Özgenoğlu, Atılım Üniversitesi Rektörü
9:30     Bülent Tanık, Çankaya Belediye Başkanı

1. OTURUM 10:00 – 12:00
Oturum Başkanı: Prof.Dr. İsmail Bircan, Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı

  • Güven Dinçer, Anayasa Mahkemesi emekli Başkan Vekili   

“Ankara’nın Başkent Oluşu ve Cumhuriyet Öncesi Ankara’nın Kültürel Yapısı”

  • Dr. Zafer Şahin, Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğr. Gör.

 “Ankara’nın Tarihi Dokusu”

  • Yrd.Doç.Dr. Gül Güneş, Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı

 “Ankara Kent Halkının Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları”

2. OTURUM 14:00 – 16:00
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Halil İbrahim Ülker, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı

  • Işık Kansu, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı

“Çocukluğumun Ankarası”

  • Ahmet Çavuşoğlu, Ankaralılar Meclisi Onur Kurulu Başkanı

 “Anılarda Ankara”

  • Necati Kazancı, Kolleksiyoner

“Ankara Akarsuları”

  • Timur Özkan, Gezgin, Yazar

“Gezgin Gözüyle Ankara”