"Geçmişten Günümüze Türk Turizmi" Konulu Konferans
01.04.2009

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından düzenlenen, Turizm Bakanlığı Eski İşletmeler Genel Müdürü ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Orhan KALKAN’nın konuşmacı olduğu, “Geçmişten Günümüze Türk Turizmi” konulu konferans, 26.03.2008 günü saat 14:00’te İşletme Fakültesi Seyhan Cengiz Turhan Konferans Salonu’nda büyük bir öğrenci katılımıyla gerçekleştirildi.

Kalkan konuşmasında turizm sektörünün tarihi süreç içinde gelişimi, ülkemizde turizme verilen önem, Turizm Bankası ve ardından Turizm Bakanlığı’nın kuruluşu, Bakanlığın teşkilat yapısı, 1960’lı yıllarda başlayan planlı kalkınma dönemi, turizm danışma kurullarının çalışmaları, turizmde 3 T olarak nitelendirilen Tarım, Ticaret, Turizm bağlantısı ile ülkemizin inanç, kültür, sağlık turizmi, çiftlik turizmi gibi turizm türleri konusundaki potansiyeline değindi.
 
Kalkan ayrıca, 1980 sonrası turizm ile ilgili olarak alınan kararlar içerisinde en önemli olanının, 2634 sayılı "Turizmi Teşvik Kanunu"nu olduğunu, bu yasal düzenlemeyle turizm sektöründe o zamana değin uygulanmayan pek çok teşvikin getirildiğini, arazi tahsisine ilişkin özel hükümlerin konduğunu ve bu sayede yatırımcılık sektöründe ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Türk turizminin gelişimi için tanıtım konusunda iyi organize olunmasının gerekliliğini vurgulayan Kalkan, turizmde eğitim ve bilinçlendirmenin öneminin oldukça fazla olduğuna dikkat çekti.

Konferansın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Gül Güneş, turizmde eğitim ve bilinçlendirme konusunda üniversitelerde verilen eğitimin önemine değinerek bölüm öğrencilerinin bu noktadan hareketle bitirme tezlerinde Türk turizmi için potansiyel alanlar olan agroturizm, çevre duyarlı tesisler, ekoturizm, inanç turizmi gibi konularda çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.