is yerinde psikolojik siddet is verimini olumsuz yonde etkiliyor
15.06.2009

?

İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET
İŞ VERİMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR…

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı öğrencisi Mehmet Ali Doğan tarafından gerçekleştirilen Yüksek Lisans Tez çalışmasında Sincan İlçesinde uygulanan anket sonuçlarına göre öğretmenlerin % 50’si psikolojik şiddete maruz kalıyor.

Sosyal bilimler alanında son yıllarda MOBBING yani  “İş Yerindeki Psikolojik Şiddet” üzerine yapılan bilimsel  çalışmalara bir yenisi daha eklendi.
Prof. Dr. İsmail Bircan başkanlığında Prof. Dr. Halil İbrahim Ülker ve Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu’nun oluşturduğu jüriye sunulan tezde; özellikle devlet liselerinde geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlere yol göstermeye çalışan evli ve bayan öğretmenlere yönelik şiddetin stres, öfke, depresyon, uykusuzluk, sinirlilik, kronik yorgunluk ve tükenmişlik gibi ruhsal rahatsızlıklara neden olduğu belirtildi.

Sincan’da üç yüz otuz denek üzerinde uygulanan ankette; 31-40 yaş aralığında ve 11-16 yıllık deneyime sahip öğretmenlerin; sözlerinin kesilmesi, hareketlerinin taklit edilmesi, sözlü tehdit, haklarında kötü konuşulması, verilen görevlerin habersizce değiştirilmesi, siyasi görüşleriyle alay edilmesi, özel yaşamlarının eleştirilmesi gibi çeşitli baskılarla karşılaştıkları ifade edildi.

Bu durumun öğretmenlerde verimsizlik, görevden ayrılma, yönetime güvenmeme, meslekten zevk almama, ücret tatminsizliği gibi konularda iş doyumunu olumsuz yönde etkilediği ileri sürülüyor. Tezde yer alan ilginç saptamalardan biri de, öğretmenlerin karşılaştıkları baskılara karşın şikayet etseler bile durumun değişmeyeceği yönündeki inançları ve  yasal haklarının neler olduğunu tam olarak bilmedikleri düşüncesiyle herhangi bir tepkide bulunmamaları.