Koruyucu Ailelik ve Evlat Edinme Paneli Gerçekleştirildi
08.12.2016

Atılım Üniversitesi ve Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV) işbirliği ile gerçekleştirilen Çocuğun Yüksek Yararı Kavramı Işığında Koruyucu Ailelik ve Evlat Edinme Paneli, evlat edinen aile ve koruyucu ailelerle uzman akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirdi.

Ülkü Aydeniz (Koruyucu Anne - KOREV Yön. Kur. Bşk.), Duygu Çağlar Gizli (Evlat Edinen Anne), Özlem Tok Kızıldağ (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Koruyucu Aile Birim Yöneticisi),Öğr. Gör. Dr. Mine Cihanoğlu (Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü) ve Yrd. Doç. Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz’ın (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi) konuşmacı olarak yer aldığı panel Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans salonunda yapıldı.

6 Aralık 2016’da gerçekleşen panele Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Zerlin Zaim ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür v. Ahmet Okur’un yanı sıra, çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi de izleyici olarak katıldı.

Öğrencilerimiz tarafından ilgiyle izlenen ve açılış konuşması Çocuk Hizmetleri Genel Müdür v. Ahmet Okur tarafından yapılan panelde, Koruyucu Ailelik ve Evlat Edinme süreçleri hukuksal, sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla ele alındı. Konuşmacılardan, KOREV Yön. Kur. Başkanı Ülkü Aydeniz ve Duygu Çağlar Gizli, koruyucu anneliği ve evlat edinmeyi, kişisel deneyimleri çerçevesinde hem psikolojik hem de toplumsal yönleriyle değerlendirdi.  Koruyucu Aile Birim Yöneticisi Özlem Tok Kızıldağ bu alanda yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler verirken, aynı zamanda mevcut hukuki ve sosyal koşullarla ihtiyaçlar ve hedefler konusunda da dinleyicileri aydınlattı.

Yrd. Doç. Dr. Kumru Kılıçoğlu Yılmaz’ın hukuki durum ve ihtiyaçlar, Dr. Mine Cihanoğlu’nun psikoloji düzleminde yaptığı katkılar izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi. Yoğun bir katılımın ve ilginin gözlendiği panel soru ve cevaplarla devam etti.