Turizmde Üçüncü Sektör: Uluslararası Konferans
07.10.2009

İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ, 18-20 Eylül 2009 tarihleri arasında İsviçre-Neuchatel’de “The Educational Travel Foundation” tarafından düzenlenen “Tourism And The Third Sector: Releasing The Potential” konulu Uluslararası Konferansa katılmıştır.

İngiltere, İsviçre, Amerika, Portekiz, Tayvan, Malezya gibi ülkelerden katılımcıların bildiri sundukları konferansta, Yrd.Doç.Dr.Gül Güneş ise, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İbrahim Bircan, İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Halil İbrahim Ülker, Araş.Gör. Gülçin Karakoç ve Beypazarı Belediyesi Peyzaj Mimarlarından Zafer Poyraz ile birlikte hazırlamış oldukları  “Tourism Destination Sustainability and Non-Governmental Organizations (NGOs): Beypazari Case” isimli bildiriyi sunmuştur.

Bildirinin konusu olan Beypazarı ilçesi, günümüze kadar büyük ölçüde korunan geleneksel mimarisi ve kültürel değerleri ile gerek ülkesel gerek bölgesel ölçekte tanınmakta ve örnek gösterilmektedir. Yerel ve merkezi yönetimlerin katkıları ve yöre halkının bilinçli ve özverili çalışmaları son yıllarda Beypazarı, bir değişim sürecine girmiş, ana geçim kaynağı olan tarımın yanı sıra alternatif geçim kaynağı olarak turizm de ön plana çıkmıştır. Alanda Doğa Derneği gibi Sivil Toplum Örgütleri (NGO); yerel halk, yerel esnaf, Beypazarı belediyesi, yerel üniversitelerin ilgili birimleri ile ortaklık halinde “el sanatlarının, doğal ve tarihi değerlerin korunması, geliştirilmesi ve yaşatılmasına yönelik” Avrupa Birliği ve GEF-SGP (Küresel Çevre Fonu-Küçük Hibe Programı) destekli projeler başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Ancak turizm bakımından yeni gelişmekte olan bu alanda turizmin sürdürülebilir gelişimine olan gereksinim halen güncel bir konudur. Bildiride bu noktadan hareketle; Beypazarı ve yakın çevresindeki turizm gelişimi incelenmiş; alanda NGOlar tarafından yürütülen, yerel halkın katılımı ve bilinçlenmesini teşvik eden çalışmalar örneklenmiş; Beypazarı destinasyonunda turizmin sürdürülebilirliği için izlenecek yaklaşım ve bu yaklaşımda NGO’ların önemi ortaya konmuştur.
Söz konusu konferansta sunulan bildirilerin tamamı bildiri kitapçığında basılmıştır. Bunun yanı sıra yazarlarınca yayınlanmasına izin verilen bazı power point sunumlara ise
http://www.edutf.org/conference.html
adresinden ulaşılabilmektedir.