Medya ve Siyaset Konulu Konferans
09.11.2009

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen gazeteci yazar Muharrem Sarıkaya’nın konuşmacı olduğu Medya ve Siyaset konulu konferans 23 Ekim 2009 tarihinde Seyhan Cengiz Turhan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Osmanlı Döneminde ve Meşrutiyetin ilanından günümüze kadar gazeteciliğin gelişimini ve siyasetin medya üzerindeki etkilerinin konu edildiği konferansta Sarıkaya, II Meşrutiyet döneminin gazeteci suikastlerinin en yoğun olduğu dönem olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet’ten önce parti gazetelerinin ön planda olduğunu belirten Sarıkaya, cumhuriyet döneminde basında yaşanan gelişmeleri anlatarak çok partili döneme kadar basın ve devlet arasında problem yaşanmadığını belirtti.

Cumhuriyetin ilkelerinin yeni hayata geçirilmesiyle birlikte hükümetin direktiflerinin basın tarafından yerine getirildiğini ifade eden Sarıkaya, çok partili dönemle birlikte köklü değişikler yaşandığını ve basının hükümet üzerinde baskı unsuru oluşturmaya başladığını söyledi.

Türkiye’de değişen siyasi rüzgârlar ile birlikte basınında büyük değişim kaydettiğini sözlerine ekleyen Sarıkaya,  12 Eylül ile birlikte gazeteci patronlar döneminin bittiğini sermaye sahibi patron gazeteciler döneminin başladığını ifade etti.

Konferans soru cevap kısmının ardından sona erdi.