Kadına Karşı Ayrımcılık
16.03.2010

“Kadına Karşı Ayrımcılık” konulu panel 8 Mart 2010 Pazartesi günü Üniversitemiz yöneticileri ve öğrencilerimizin geniş katılımıyla Seyhan Cengiz Turhan Konferans Salonun’da gerçekleştirildi.

Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Sarper Süzek’in yaptığı panelde, YARSAV Başkanı Yargıç Emine Ülker Tarhan, Yrd. Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız, Av. Müjde Avcıoğlu, Hülya Küçükaras, Ar. Gör. Özge Yücel ve  Arş. Gör. Aslı Şimşek konuşmacı olarak yer aldı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı panele Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve Hukuk Müşaviri Zerlin Kılıçoğlu Zaim,  Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nami Çağan, Ankara 8. Aile Mahkemesi Yargıcı ve YARSAV Yönetim Kurulu Üyesi Yargıç Eray Karınca ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

Tarihin derinliklerindeki kadın algısından başlanarak, kadının basında yer alış şekline varıncaya kadar kadın ve kadın olmak birçok boyutuyla ele alınldı.

Günümüzde bile kadının yaşam hakkı ya da varolma nedeninin doğurganlığıyla ilişkilendirildiğini belirten Yarsav Başkanı Yargıç Emine Ülker Tarhan konuyla ilgili olarak ülkemizde uygulanan baskılara bir dava tutanağını örnek gösterdi.   

Çocuk denilecek yaşta zorla evlendirilen kızların yaşadığı dramdan çalışma hayatında karşılaşılan çifte standarda kadar kadınların yaşadığı hukuksal pekçok konunun dile getirildiği panel, dinleyiciler tarafından konuşmacılara yöneltilen soruların cevaplandırılması ve konuklara plaketlerinin takdim edilmesiyle sona erdi.